Brede steun voor nieuwe tekst bij Coen

Redacteur West-Friesland
Hoorn

Met mogelijk een enkele aanscherping en verbetering kan de Hoornse politiek in meerderheid leven met de nieuwe tekst bij het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen.

De raadscommissie vond dat die informatie voldoende duidelijkheid verschaft over zijn wandaden.CDA’er Johan van der Tuin kondigde aan bij de gemeenteraadsvergadering met een voorstel voor verschillende wijzigingen te komen. Afgaande op de discussie van gisteravond moet het lukken om de meningen van meerdere politieke partijen in een breed gedragen amendement te verwoorden.

De tekst volgens het collegevoorstel:

Jan Pieterszoon Coon (1587-1629)

Geboren in Hoorn

Koopman, directeur-generaal en gouverneur-generaal van Nederlands Indië in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Grondlegger en vormgever van het succesvolle handelsimperium van de VOC in Azië. Stichter van Batavia, het huidige Jakarta.

Geroemd als krachtdadig en visionair bestuurder. Verwierf aan het einde van de negentiende eeuw de status van nationale held. Bekritiseerd om zijn agressieve beleid in het verwerven van handelsmonopolies in Indië.

Liet in 1621 een strafexpeditie uitvoeren tegen de inwoners van Banda-eilanden, die tegen het verbod van de VOC nootmuskaat leverden aan de Engelsen. Vele Bandanezen lieten hierbij het leven, de overlevenden werden naar Batavia gedeporteerd.

In 1887 nam burgemeester Van Dedem het initiatief tot oprichting van een standbeeld. Een landelijk oprichtingscomité met bekende namen uit alle sectoren van het maatschappelijk leven zamelde het geld in.

Het ontwerp is van Ferdinand Leenhoff (1841-1914), leraar aan de Academie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Het bronzen beeld werd in 1893 feestelijk onthuld.

Onomstreden is het beeld niet. De harde handelspolitiek van Coen in de Indische archipel verdient volgens critici geen standbeeld. In 2011 ontbrandde na een burgerinitiatief tot verwijdering een levendige discussie tussen voor- en tegenstanders. De gemeenteraad koos voor handhaving van het beeld, maar met een verbeterde informatievoorziening. De ironie wil dat Coen dat jaar toch van zijn sokkel viel door een ongelukkige manoeuvre van een vrachtwagenchauffeur. Daarop werd het standbeeld grondig gerestaureerd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen