Beverwijker: ’De ozb moet een gift zijn’

Bart Vuijk
Beverwijk

Andy Cairo uit Beverwijk heeft op zeer opmerkelijke gronden bezwaar gemaakt tegen de ozb-aanslag die hij van de gemeente heeft gekregen.

Hij protesteert niet tegen de hoogte ervan, evenmin voert hij aan dat zijn huis minder waard is en dus minder belasting zou moeten opbrengen. Nee, hij is het niet eens met de hele ozb zelf. Hij wil de gemeente liever het hele bedrag dat hij aan ozb moet betalen, als een gift schenken. Want: de gemeente is een goed doel.

In een brief aan het college van b en w en de gemeenteraad doet hij dit uit de doeken. Hij heeft er een formulier van de Belastingdienst aan toegevoegd, waar de gemeente alleen maar een krabbel onder hoeft te zetten. Dan kan het stadhuis meteen voor de komende vijf jaar €869,96 per jaar van hem innen. Cairo wil dus best betalen, maar niet via de acceptgiro van de ozb.

In zijn brief aan de politiek komt de aap uit de mouw. ,,Ondergetekende heeft met grote verbazing kennis genomen van het feit dat alle gemeenten in Nederland een zogeheten ANBI-status hebben. Afdrachten aan een ANBI zijn (…) aftrekbaar bij het vaststellen van een belastbaar inkomen door de Belastingdienst."

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is juist dat alle gemeenten deze status hebben, net als veel goede doelenstichtingen en verenigingen. ANBI’s genieten inderdaad belastingvoordelen en giften aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de belasting. Dus de gemeente is een ANBI en die kun je geld schenken, concludeert Cairo. Hij wil dat doen, want dan geniet hij een belastingvoordeel. Cairo heeft nog niet berekend hoeveel hij er precies mee opschiet, maar alles is meegenomen: van de ozb zie je nooit wat terug. Dus hij wil precies hetzelfde bedrag schenken als de gemeente hem via de lokale belasting in rekening brengt.

Overheden zitten hier natuurlijk niet op te wachten. Voor de gemeente zou het op zich weinig uitmaken of de burgers het geld schenken of als belasting betalen, maar voor de rijksoverheid wel. Die zit bij een schenking ineens met een grote aftrekpost, en als iedereen in Nederland doet wat Cairo nu doet, kan dat snel in de miljarden lopen.

Nagedacht

,,Hier is over nagedacht", verklaart Cairo. ,,Ik ga ervan uit dat de gemeente mijn bezwaar positief beoordeelt. Mensen mogen gerust wakker worden, geniet ervan. Het mag! Nederland is een land vol regeltjes en dit is nu eens een regeltje in het voordeel van de burgers. Ook bedrijven maken hier trouwens al langer gebruik van."

Cairo heeft de tip om dit zo te doen gekregenvan een kennis. ,,Die heeft dit al eerder bij de hand gehad, naar het schijnt. Ja jongens, als dit de regeltjes van Nederland zjin, ga ik er ook gewoon gebruik van maken."

De brief van Cairo moet nog door de gemeente worden beantwoord. Hij bevat ook een WOB-verzoek om informatie over de belastingopbrengsten van Beverwijk. Op 1 oktober staat de brief van Cairo op de agenda van de gemeenteraad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.