Urgentie bij toewijzen woningen Den Helder terug naar GGD

Michiel Snik
Den Helder

De GGD is gevraagd om in Den Helder weer te gaan vaststellen welke inwoners met voorrang een huurwoning moeten krijgen.

Twee jaar terug is deze taak door de gemeente bij de GGD weggehaald en bij Woningstichting terecht gekomen. Maar de gemeente heeft samen met de verhuurder besloten dat de woonurgentie weer terug moet naar de GGD, aldus gemeentewoordvoerder Remko van de Belt. ,,Daarvoor ligt nu in ieder geval het verzoek om met een voorstel te komen’’, zegt hij. ,,In onze huisvestingsverordening staat nu dat de uitvoering van de woonruimteverdeling en waar mogelijk de uitvoering van de urgentieverlening wordt overgelaten aan de Woningstichting. Die beoordeelt en regelt zelf die toewijzing en haalt waar nodig zelf de adviezen.’’

Vechtscheiding

Woordvoerster Marion van den Broek van Woningstichting zegt dat de verhuurder moeite heeft zelf de urgentie vast te stellen. ,,We zitten daardoor nu in een lastige situatie want wanneer is iemand urgent? Bij een vechtscheiding? Bij welke medische of sociale problemen? Je kunt niet van ons verwachten dat wij allerlei psychologische, medische of andere argumenten goed kunnen beoordelen om iemand met voorrang een woning aan te bieden.’’

Scheiding is volgens Van den Broek sowieso geen reden iemand urgentie te verlenen in Den Helder. ,,Dan blijven we bezig en staan gewone woningzoekenden steeds achteraan. Overigens is het niet zo dat mensen die echt zwaar in de problemen zitten nu geen voorrang hebben. Dat lossen we dan netjes op, maar een goede, duidelijk regeling ontbreekt. Als van een huurder van ons het huis in de brand gaat, laten we hem echt niet op straat staan. Particulieren moeten in principe dan wel eerst zelf op zoek gaan naar een oplossing. En ook als de burgemeester zegt dat iemand per se een huis moet hebben, regelen we dat meteen. Overigens, in Den Helder is het aanbod aan huurwoningen zo groot, dat er altijd wel wat te regelen valt als de woningzoekende dringend op zoek is en reële eisen stelt.’’

Opmerkelijk is overigens dat Woontij juist af wil van urgentiesysteem op Texel. Volgens deze verhuurder wekt een dergelijk systeem valse verwachting en is het ook achterhaald. Daarnaast zijn er volgens Woontij professionele organisaties die objectief kunnen vaststellen of mensen op basis van hun medische of sociale problemen eerder in aanmerking moeten komen voor een bepaalde huurwoning.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.