Veel hypotheken voldoen niet aan de regels

Hypotheektoets.com

Ruim 70 procent van de in Nederland verstrekte hypothecaire financieringen voldoet niet aan de wettelijke regelgeving. Dit stelt Hypotheektoets.com, een nieuw opgerichte organisatie die consumenten helpt bij het verhalen van schade als gevolg van onjuist verstrekte hypotheken.

Financiële dienstverleners hebben de afgelopen jaren veelvuldig in strijd met de regels gehandeld bij het verstrekken van hypothecaire leningen. Zo is er regelmatig sprake van overkreditering en een onjuist of onvolledig hypotheekadvies.

Hypotheektoets.com baseert zich hierbij op ervaringen uit de praktijk en conclusies uit onafhankelijke onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de organisatie betreft het voornamelijk hypothecaire leningen die zijn verstrekt gedurende de periode 1999-2008.

Hypotheekverstrekkers scoren vooral slecht als het gaat om het benoemen en afdekken van de risico’s bij het aangaan van een hypothecaire financiering.

Huizenbezitters blijken grotendeels onvoldoende geïnformeerd en gewaarschuwd over de risico’s, zoals tegenvallende beleggingsresultaten, de gevolgen van een echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast blijken adviezen op het gebied van hypothecaire aflossing, overlijdensrisico en oversluiten, onder de maat.

Aansprakelijk

Hypotheektoets.com wil huizenbezitters laten zien dat financiële dienstverleners aansprakelijk zijn voor de schade die ontstaat uit onjuist of onvolledig gegeven advies bij het aangaan van een hypothecaire lening.

Om die reden heeft de organisatie een toets ontwikkeld waarmee consumenten kunnen beoordelen of hun hypotheekadvies en/of financiering wel conform de wettelijke regels is verstrekt. Blijkt dit niet het geval, dan kan de hypotheekverstrekker aansprakelijk worden gesteld en de schade worden verhaald.

Mogelijke vormen van schadevergoeding zijn kwijtschelding van een eventuele restschuld of betalingsachterstand, een herziening van de hypotheekrente, betere financiële voorwaarden of kwijtschelding van een gedeelte van de hypothecaire lening.

Handvat

Het afsluiten van een hypotheek is voor de meeste mensen een belangrijke beslissing in hun leven die grote gevolgen met zich meebrengt.

Op zo’n moment moeten consumenten ervan uit kunnen gaan dat hun belang centraal gesteld wordt, maar helaas zien wij maar al te vaak dat huizenbezitters juist in de problemen komen als gevolg van onjuist advies bij het aangaan van een lening. Met de hypotheektoets willen we huizenbezitters een handvat geven om dit tegen te gaan en het heft in eigen hand te nemen.

De hypotheektoets wordt gratis aangeboden op de website van Hypotheektoets.com en bestaat uit 21 vragen. Aan de hand van de toetsuitslag kunnen huiseigenaren besluiten om de financiële dienstverlener al dan niet aan te spreken. Dit kunnen ze zelf doen, met behulp van voorbeeldbrieven die te vinden zijn op de website, of door het inschakelen van een derde.

Hypotheektoets.com voert tegen betaling bij klanten een uitgebreide toets uit, waarbij de adviseurs het dossier beoordelen en persoonlijk advies uitbrengen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.