Biovergisting Agriport lijkt niet haalbaar

Marten Visser
Wieringerwerf

De kans dat er een vergistingsinstallatie voor ’groen’ gas op bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer komt, is behoorlijk geslonken.

Realisatie van het project met een prijskaartje van tien miljoen euro hangt aan een zijden draadje.

,,Het ziet er somber uit, we hebben er niet zo’n heel goed gevoel bij’’, stelt Tjeerd Smit, projectleider bij Biogas Agriport BV. Dat is een dochteronderneming van Host BV uit Enschede, bouwer van zulke installaties. ,,De knoop is nog niet definitief doorgehakt, maar we staan erop dit moment vrij slecht voor.’’

Dat komt onder meer doordat banken keiharde financieringgaranties stellen en biomassacontracten met beoogde afnemers, onder wie TexelEnergie, voor langere duur eisen.

Daarnaast moet de initiatiefnemer de bouwvergunning die al rond was opnieuw aanvragen: de beoogde hectare grond is tussentijds (mee)verkocht aan Microsoft, dat zich met een datacentrum vestigt op Agriport.

Alternatieven

,,Heel begrijpelijk dat het zo is gelopen, al is daarmee onze locatie in het gedrang gekomen. Er zijn alternatieven denkbaar, dan moeten we wel met onze vergunning het wijzigingstraject in.’’

Ten slotte blijkt het aanbod aan organisch restafval voor vergisting in deze regio te gering. Met alleen het plukafval dat glastuinbouwbedrijven op het agrarisch bedrijventerrein langs de A7 tussen Den Oever en Hoorn kunnen leveren, redt de installatie het niet.

Zes miljoen

,,Dat is een mooie basis, maar qua massa zo’n twintig procent van wat we denken nodig te hebben’’, aldus Smit. Plan is dat de installatie bij de start jaarlijks 60.000 ton organisch afval verwerkt. Dat levert zes miljoen kubieke meter ’groen’ gas op.

Helemaal verkeken is de kans op biogas van Agriport niet, al schat Smit die niet bijster hoog meer in. ,,Het plan is niet afgeblazen, we gaan ontwikkelingsmaatschappij Agriport A7 nog één ultieme poging wagen om de boel vlot te trekken.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.