Toename aandeel buitenlandse transporteurs

In het Nederlandse wegvervoer spelen buitenlandse transporteurs een steeds belangrijkere rol. In 2009 kwam van elke 100 ton in Nederland geladen goederen 6,4 ton in de wagen van een buitenlandse transporteur, tegen 5,5 ton in 2005.

In het grensoverschrijdende wegvervoer nam het aandeel van buitenlandse transporteurs tussen 2005 en 2009 met een vijfde toe. In 2009 hadden buitenlanders hierin een aandeel van 39 procent. Van de 34 miljoen ton goederen die buitenlandse vervoerders vanuit Nederland vervoerden, kwam een derde voor rekening van Duitse transporteurs.

Poolse transporteurs zijn de laatste jaren steeds meer vanuit Nederland gaan vervoeren. Hun aandeel in het totale internationale wegvervoer vanuit Nederland is tussen 2005 en 2009 meer dan verdubbeld, tot 5,5 procent. Poolse transporteurs vervoerden in 2009 bijna 5 miljoen ton goederen vanuit Nederland. In tegenstelling tot de Duitsers, die het overgrote deel van de in Nederland geladen goederen naar eigen land vervoerden, was van de door Poolse transporteurs geladen tonnage slechts 42 procent bestemd voor de Poolse markt.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.