Gemeenteruzie om woningbouw

LANGEDIJK

Langedijk vindt dat Heerhugowaard duizend woningen te veel wil bouwen. ,,Onzin’’, zegt wethouder Jan Willem de Boer van Heerhugowaard. ,,Ze weten niet waar ze het over hebben.’’ Hij noemt de kritiek ’onbehoorlijk’.

Het aantal woningen dat een regio mag bouwen, wordt vastgesteld door de provincie. De gemeenten in zo’n regio verdelen dat aantal vervolgens in onderling overleg en in samenspraak met Haarlem. Langedijk zegt nu dat er voor Heerhugowaard tot 2020 3800 woningen genoteerd staan, maar dat die gemeente er al 4100 heeft gepland en nog eens 700 achter de hand houdt. Het college van Langedijk reageert met die kritiek op de concept-structuurvisie van Heerhugowaard. Langedijk wijst erop dat de woningbehoefte dit jaar nog wordt geactualiseerd. Wethouder Jan Piet Beers: ,,Een belangrijke factor is de vergrijzing. Voor deze regio is de daling niet zorgwekkend, maar er zal wel degelijk sprake zijn van een daling van de bevolkingstoename.’’ Zijn collega Jan Willem de Boer reageert als door een wesp gestoken. ,,Onzin. Wat een onbeheerste actie van Langedijk. Voor ons zijn die dingen dagelijkse kost en Langedijk kijkt er zeker eens per jaar naar of zo. Ze weten niet waar ze het over hebben.''

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.