Rekensom leidt tot weg A8-A9 over golfbaan

Rekensom leidt tot weg A8-A9 over golfbaan
Zaanstad

Alleen de Golfbaanvariant levert in euro’s uitgedrukt meer op dan de aanleg ervan kost. Hiermee is de beslissing over een verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 wel heel ingewikkeld geworden.

Hiermee is de beslissing over een verbinding tussen de A8 en A9 wel heel ingewikkeld geworden.

Alleen de Golfbaanvariant levert meer op (tijdwinst voor verkeer, economische effecten, gezondheidswinst) dan hij kost. Dat staat in de deze week bekend geworden Milieueffectenrapportage. Alleen: deze weg loopt dwars door de Stelling van Amsterdam heen. Dat stuit opproblemen met de Unesco, hoeder van het werelderfgoed.

De Nulplusvariant, waar de Unesco wel goed mee kan leven, komt juist slecht uit de kosten-batenanalyse. Hij levert minder op dan hij kost. De tijdwinst voor het verkeer is nog geen 2 minuten. De gezondheidseffecten zijn ook niet indrukwekkend.

De Heemskerkvariant, de enige waar Velsen en Beverwijk aan willen meebetalen, blijkt veel duurder dan gedacht. Het schetsontwerp was niet verkeersveilig, zodat Rijkswaterstaat aanvullende eisen stelde.

Deze variant is vergeleken met de Golfbaanvariant ongeveer even effectief, maar veel duurder: 468 tot 504 miljoen euro. De Golfbaanvariant kost rond de 300 miljoen, de Nulplusvariant 230 miljoen.

Een dezer dagen wordt bekend waar de provincie de voorkeur aan geeft.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons