Schagen wil de spil regio blijven

Schagen

Omdat het college van burgemeester en wethouders absoluut niet gelooft in krimp, ligt de prioriteit in de structuurvisie voor de komende vijftien jaar bij het nastreven van 'beperkte groei met behoud van de spilfunctie' die Schagen in de Noordkop vervult.

In de Structuurvisie 2025, die door de gemeenteraad uiteindelijk eind oktober definitief zal worden vastgesteld, moeten de lijnen daarvoor worden uitgezet. In de nu door het Schager college goedgekeurde ontwerpvisie waarin dus geen rekening wordt gehouden met krimp in de Magnusveste gaat de gemeente uit van de cijfers van het CBS.

Daarom wordt, zo zegt wethouder Jan Bouwes, ook vastgehouden aan de mogelijkheid in de toekomst tot 'landschappelijk wonen ten noordwesten van de Waldervaart'. ,,Als extra dimensie voor Schagen, want dat hebben we hier nog niet. En ik snap dat het politiek gevoelig ligt, gezien de reacties. Maar over vijftien jaar zou er best een moment kunnen komen dat woningbouw in het buitengebied noodzakelijk wordt. Dan dien je het dus wel in de structuurvisie op te nemen, anders krijg je nooit wat gedaan.''

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.