Nieuwe fourageerplekken en vluchtplaatsen vogels bij kustversterking Petten

Redacteur Schagen
petten

De strandhoofden ten noorden van Sint Maartenszee krijgen een andere bekleding, zodat er meer schelpdieren en andere fauna en flora aan kunnen hechten.

Mét nieuwe hoogwatervluchtplaatsen en maatregelen langs de dijk van Texel moeten zo genoeg foerageerplekken ontstaan voor steenlopers en scholeksters. Dit als alternatief voor de voedselplekken die voor de dijk bij Petten en in de loop van de tijd ook noordelijker onder het zand verdwijnen als gevolg van de kustversterking. De hoogwatervluchtplaatsen zijn gedacht bij Groote Keeten en het Botgat.

De bij de kustversterking samenwerkende partijen – Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland – verkennen daarnaast nog de mogelijkheden voor de ontwikkeling van volledig nieuwe onderwaternatuur in Nederland, aldus projectleider Bert Kappe. ,,Maar of dat mogelijk zal blijken, is nog niet te zeggen.’’

Het projectplan voor de kustversterking bij Petten wordt eind april ter inzage gelegd.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.