‘Artiest moet denken als ondernemer’

Impresario's, bookers en artiestenbureaus hebben geen goede naam. Na bestudering van tientallen contracten in het kader van zijn promotieonderzoek, concludeert Ton Lamers dat dit terecht is. „De gemiddelde artiest laat zich nog altijd bedonderen terwijl dat niet hoeft.”

Ton Lamers, docent Musiconomie aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten, promoveert op vrijdag 2 september aan de Open Universiteit op het proefschrift 'Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie'.

In Nederland is het gebruikelijk dat een organisator van bijvoorbeeld een festival niet rechtstreeks de artiesten inhuurt, maar een intermediair benadert: een impresario, booker of een artiestenbureau. Het aantal intermediairs in de muziekindustrie is groot: alleen al in Nederland staan zo'n 27.000 bureaus ingeschreven in het Handelsregister.

De intermediair is degene die alles juridisch regelt. Hij sluit meestal twee contracten af: één met de festivalorganisator waarbij de intermediair de verplichting aangaat dat een bepaalde artiest zal optreden op het festival, en één met de artiest waarbij de intermediair als opdrachtgever optreedt. De artiest weet daarbij meestal niet welke prijs de festivalorganisator aan de intermediair betaalt voor het optreden, of met andere woorden: wat de intermediair aan de artiest verdient.

Lamers helpt als docent aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten studenten bij het opzetten van een eigen onderneming. „Artiesten zijn ondernemers, ze moeten zelf financieel de broek kunnen ophouden en zakelijk opereren. “

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.