IKNL expertisecentrum palliatieve zorg

© HSPublicity

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als landelijk expertisecentrum voor palliatieve zorg. Als genezing niet meer mogelijk is, staan bij palliatieve zorg de kwaliteit van leven en sterven voorop. IKNL biedt advies op maat, richtlijnen en bij- en nascholing. Voor zorgverleners is IKNL nu een landelijk aanspreekpunt voor actuele en betrouwbare informatie over de behandeling van hun patiënten.

IKNL werkt aan een landelijk dekkende, multidisciplinaire vraagbaak waar artsen, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden dag en nacht vragen kunnen stellen aan experts over bijvoorbeeld moeilijk behandelbare symptomen, medicijncombinaties en beslissingen rondom het levenseinde. Het maakt daarbij niet uit aan welke ziekte de patiënt lijdt.

De laatste fase van het leven is voor zowel de patiënt als de zorgverleners een moeilijke periode. Angst om te lijden, angst voor aftakeling en isolatie drijft patiënten en hun zorgverleners soms tot ingrijpende en onnodige behandelingen met bijbehorende bijwerkingen en risico's.

IKNL heeft veertig richtlijnen voor de palliatieve zorg ontwikkeld voor ziektegerichte behandeling en bestrijden van symptomen. De richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften; het zijn op zo veel mogelijk bewijs gebaseerde inzichten uit de praktijk en aanbevelingen. De richtlijnen zijn beschikbaar op papier en te downloaden via www.pallialine.nl. De richtlijnen worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.