Steun college voor omroep Heiloo

Heiloo

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, behoudt de Stichting Omroep Heiloo haar zendtijdvergunning. Wel betreurt het college het dat niet alle door de omroep aangeleverde gegevens kloppen.

De Stichting Omroep Heiloo moet iedere vijf jaar een aanvraag doen bij het Commissariaat voor de Media om aangewezen te worden als lokale media-instelling voor Heiloo en daarmee ook zendtijd toegewezen te krijgen.

De gemeente is door het Commissariaat voor de Media gevraagd advies te geven over de representativiteit van de programmaraad. Deze moet namelijk een representatieve vertegenwoordiging zijn van allerlei verschillende stromingen in de gemeente.

De Stichting Omroep Heiloo heeft aangegeven dat er elf personen lid zijn van de programmaraad. De gemeente heeft echter telefonisch contact gehad met alle personen die op de lijst staan. Volgens de gemeente zeggen zes van de elf opgegeven programmaraadsleden daadwerkelijk lid te zijn van de raad. Vijf mensen gaven aan lang geleden lid te zijn geweest, of zich helemaal niet bewust te zijn van hun lidmaatschap.

Met zes leden voldoet de Stichting Omroep Heiloo nog wel aan de minimale eis dat de programmaraad vijf leden moet hebben. Het college geeft wel aan dat het ze het geen goede zaak vindt dat de omroep leden opgeeft die in werkelijkheid geen lid van de raad zijn.

De huidige programmaraad vertegenwoordigt niet de stromingen sport en recreatie en etnische en culturele minderheden. Maar volgens het Commissariaat voor de Media is de programmaraad ook zonder deze stromingen redelijk gevarieerd.

Het college geeft daarom geen negatief advies af, maar adviseert de omroep wel om een nieuw lid te zoeken dat zich met sport en recreatie bezig houdt, omdat dit een belangrijke pijler in het dagelijks leven in Heiloo is.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.