Opinie: Er blijft belastinggeld naar Willemsoord stromen

Michiel Wouters. Archieffoto George Stoekenbroek

Hedzer Faber
Den Helder

Zoals voorspeld gaan de cijfers in 2016-2017 van Willemsoord in het zwart. Voor Den Helder is het natuurlijk te hopen dat dit allemaal bewaarheid wordt, maar de commissie die dat onlangs onderzocht, had nog wel wat twijfels.

Cijfers zijn op zich geduldig. De benadering van de ontwikkeling van Willemsoord is van het begin af aan ambivalent geweest. De gedachte daarbij was destijds dat wat we ook deden, er altijd winst kon worden gemaakt en de gemeente als aandeelhouder dan opbrengsten kan inboeken.

Fundamentele fout bij de start is geweest om te denken dat Willemsoord gelijktijdig een bruisend stadsdeel en een winstgevend attractiepark kan zijn. De onmogelijkheid is dat een winstgevend attractiepark gesloten moet zijn en dat toegang alleen mogelijk is met een (betaald) toegangsbewijs. Terwijl een bruisend stadsdeel open moet zijn en voor iedereen vrij toegankelijk. Alhoewel het concept van het winstgevende attractiepark inmiddels wel is verlaten zijn de naweeën van die fout nog voelbaar en proberen wij als gemeente er nog steeds een speciale status aan te verbinden.

Anderzijds is ook aansluiting bij het stadscentrum als semizelfstandig stadsdeel nog steeds vastgelegd in de visie waarop het uitwerkingsplan stadshart is gebaseerd. Die ambivalentie is het best te omschrijven met de vraag: welk stadsdeel is ook een BV met winstoogmerk?

Kortom, onze visie op Willemsoord kent nog steeds een denkfout. Totdat wij een eenduidige visie op Willemsoord ontwikkelen zal het met Willemsoord kwakkelen blijven, ben ik bang.De commissie heeft aangegeven dat er in ieder geval de komende vijf jaar geen ’echte’ zwarte cijfers zullen kunnen worden geschreven. De redenen laten zichzelf lezen en zal ik hier niet allemaal herhalen, maar een belangrijke kostenpost is bijvoorbeeld het feit dat Willemsoord BV verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte inclusief de bruggen. Voor de bruggen gaat dat om aanzienlijke bedragen (Boerenverdriet en de hoofdpoort) maar daarvoor is geen geld in de begroting van Willemsoord vrij gemaakt.De illusie van de zwarte cijfers zit ook in de verdienzijde van Willemsoord BV. De exploitatie is inmiddels zo sterk verweven met de begroting van Den Helder, dat de zwarte cijfers voor een belangrijk deel worden gerealiseerd met uitgaven van de gemeente Den Helder (dus dat is een beetje jezelf voor de gek houden).

Een voorbeeld daarvan is de huur die de schouwburg straks gaat betalen. Die huur is een belangrijk onderdeel van de zwarte cijfers die de directie ons voorspiegelt. We moeten ons wel blijven realiseren dat de gemeente door tussenkomst van Zeestad BV €17 miljoen rechtstreeks injecteert om de schouwburg op Willemsoord te realiseren.Kortom de enthousiaste voorspellingen van de directie van Willemsoord BV moeten wel in een realistische financiële context worden gezet.MICHIEL WOUTERSMichiel Wouters is raadslid voor Behoorlijk Bestuur en nam deel in de commissie die de financiële gesteldheid van Willemsoord BV onderzocht.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.