Provincie steunt fusie Edam-Volendam/Zeevang

Jacco van Oostveen
edam

De provincie Noord-Holland steunt de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang.

Gedeputeerde Staten (GS) sturen het herindelingsadvies, dat een helder beeld geeft over het hoe en waarom van de fusie, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze besluit of er een wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de ministerraad. Als de ministerraad instemt met het wetsvoorstel, volgt het parlementaire besluitvormingstraject in de Tweede en Eerste Kamer.

De nieuwe gemeente zal ongeveer 35.000 inwoners tellen. De samenvoeging gaat in op 1 januari 2016.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.