Bouwteam: ‘nieuwe impulsen voor de bouw’

De bouwsector verkeert in zwaar weer. Het consumentenvertrouwen is laag en het imago van de sector is slecht. Behalve met forse vraaguitval en beperktere financieringsmogelijkheden, wordt de sector bovendien geconfronteerd met een structureel veranderende bouwopgave. Verduurzaming, vergrijzing en toenemende verschillen in leefstijlen, arbeidsrelaties en regionale ontwikkeling vragen om nieuwe antwoorden. Dit vraagt volgens het Bouwteam onder leiding van Joop van Oosten (oud-bestuursvoorzitter van de BAM) om nieuw elan. Het Bouwteam heeft in opdracht van het kabinet gezocht naar manieren om impulsen te geven aan de sector, die van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. Adviespunt Klokkenluiders start 1 oktober

In de bedrijfstak bouw is dringende behoefte aan een omslag naar openheid, innovatie en meer dynamiek. Hiervoor is een stevige ‘Actieagenda Bouw’ opgesteld, met tien concrete initiatieven voor de korte termijn en zeven structurele voorstellen die in samenhang met elkaar de bouw een impuls geven en helpen sterker uit de crisis te komen. Dit vergt een duurzame samenwerking tussen de sector, kennisinstellingen en de overheid.

Op korte termijn adviseert het Bouwteam om een regionaal sloop- en herstructureringsfonds op te richten dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. Ook zou er een Bouwcampus gerealiseerd moeten worden à la de hightechcampus in Eindhoven, die –door fysieke nabijheid – samenwerking en synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen stimuleert en een broedplaats wordt voor experimenten, startups en (mkb-)ondernemingen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.