Weer vragen over handelen Frowijn

Guusje Tromp
Heemskerk

Opnieuw heeft de fractie van GroenLinks Heemskerk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de rol van wethouder Frank Frowijn, die in een nevenfunctie als bestuurder van parochie St. Eloy een handhavingsambtenaar van Beverwijk sprak over een juridisch conflict met die gemeente.

Frowijn zocht de ambtenaar van de buurgemeente op tijdens een bezoek - als wethouder - aan het stadhuis van Beverwijk. Hij wilde hem spreken over dwangsommen die Beverwijk aan St. Eloy heeft opgelegd voor het slechte onderhoud van de Goede Raadkerk, een rijksmonument.

Op 14 april heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college, op 19 april ontving de raad een brief van de wethouder. En op 20 april kwamen de antwoorden op de vragen. Deze waren in de ogen van Groenlinks te weinig overtuigend en onvoldoende. De partij voelt zich daarom genoodzaakt om voor een deel dezelfde vragen opnieuw te stellen.

Volgens het college is de relatie met de gemeente Beverwijk goed en is er, ondanks deze kwestie, het vertrouwen dat dit in de toekomst ook zo blijft. GroenLinks wil dat het college aangeeft wat de invloed is van de handelswijze. En of het bijvoorbeeld invloed heeft op andere zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. In de ogen van de partij is het volstrekt niet wenselijk dat een bestuurder van de gemeente Heemskerk optreedt als belangenbehartiger van een partij, richting een ambtenaar van de gemeente Beverwijk.

Het is niet bekend of de wethouder heeft geprobeerd de ambtenaar van de gemeente Beverwijk over te halen om de dwangsommen in te trekken of te verlangen. In zijn brief aan de raad schrijft Frowijn enkel dat hij zich heeft laten informeren over het hoe en waarom van de dwangsom. GroenLinks wil weten welke informatie Frowijn heeft gekregen en wat hij met deze informatie heeft gedaan.

Gedragscode

Ook is de partij het niet eens met het collegestandpunt dat het om een privékwestie gaat. Frowijn schrijft immers dat hij zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat, mede gelet op de omstandigheden waarin het gesprek tot stand kwam en plaatsvond, de betreffende ambtenaar hem wellicht niet zou zien als zijnde bestuurslid van Eloy, en het gesprek wellicht anders zou ervaren of zich zelfs onder druk gezet zou kunnen voelen.

GroenLinks wil tot slot van het college weten of Frowijn zich, in de optiek van het college, heeft gehouden aan de gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Heemskerk. De partij vraagt of het college zich verantwoordelijk voelt voor de brief van Frowijn, en of deze in het college is besproken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.