College Heemskerk beperkt belastingdruk

Heemskerk

Andere tijden vragen om andere keuzes, zo stelt het college van Heemskerk. Maar als de gemeenteraad instemt met de begroting en het meerjarenplan, blijft de belastingdruk voor de inwoners beperkt.

Wethouder Marieke van Dijk: ,,Het zijn zware financiële jaren geweest. Het vorige college stelde voor om de ozb met 5 procent per jaar te verhogen, maar hier zetten wij een streep doorheen. Er is enkel een inflatiecorrectie.’’

De eerder voorgenomen bezuiniging van €200.000 op het armoedebeleid is ook van de baan. Er wordt juist €100.000 euro gereserveerd om elk kind de kans te geven aan sport of spel mee te doen.

Het uitgangspunt van het college is dat degene die profiteert van de voorziening, daar ook voor betaalt. De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden daarom verhoogd met 5,7 procent. De toeristenbelasting wordt juist afgebouwd omdat dit niet in het streven naar een gastvrije gemeente past. Op voorwaarde dat het lokale bedrijfsleven actief gaat helpen met de promotie van het dorp, kan de toeristenbelasting in 2016 geheel worden afgeschaft.

Een ander voorstel is om de restwaarde van de gemeentelijke gebouwen te verlagen van 20 procent naar 10 procent. En voor de opbrengst van de grond van het voormalige raadhuis wordt gerekend met de actuele waarde. Daarom wil het college in 2015 eenmalig drie miljoen euro onttrekken aan de algemene reserve.

Om de voorzieningen in de toekomst te behouden zijn er - naast de bibliotheek en de muziekschool - ook gevolgen voor de kinderboerderij, het zwembad en de Culturele Cirkel. Omdat de exploitatie van kinderboerderij in de ogen van het college geen gemeentelijke kerntaak is, is het voorstel om de exploitatie en het beheer over te dragen aan IJmond Werkt. Dit moet vanaf 2015 €200.000 per jaar schelen. Van Dijk: ,,Dit past ook goed binnen de participatiewet.’’

Voor het zwembad De Waterakkers geldt dat er ingezet wordt op samenwerking in de regio en efficiënte bedrijfsvoering. Er wordt gedacht aan een besparing van €300.000 per 2019, maar deze valt buiten het termijn van dit college.

De aangekondigde bezuiniging op de subsidie van de Cirkel was aangehouden tot het najaar van 2014 in verband met de mogelijkheid tot financieel voordeel uit regionale samenwerking. Maar uit dit onderzoek is gebleken dat dit financieel voordeel op korte termijn niet te realiseren is. De Cirkel heeft inmiddels zelf een plan voorgelegd om de subsidie met ingang van 2016 in stappen terug te brengen. Dit resulteert in een besparing van €40.000.

Met deze dekkingsvoorstellen zijn de begroting en het meerjarenplan in 2016 en 2017 niet sluitend (-228.927 en -21.664 euro), maar in 2018 wel (6929 euro). De gemeenteraad praat op 29 oktober en 3 november over de voorstellen.

Meer nieuws uit Kennemerland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons