’Gat in dijk Texel duurt te lang’

Ed Dekker
Oudeschild

Al zeven jaar wordt er over gesproken, maar te zien is er nog niets. Texels Belang begint haar geduld over de voorgenomen coupure in de dijk in Oudeschild te verliezen. Op aandringen van de partij praat de raadscommissie woensdag 3 februari over dit doorkijkgat.

De dijk wordt algemeen ervaren als een barrière tussen dorp en haven. Door de scheiding gaan bezoekers van het dorp nauwelijks naar de haven en andersom. Deze fysieke belemmering ontneemt toeristen veel rijkdom én remt de economische ontwikkeling van haven en dorp, stelde de gemeenteraad in 2012.

Texels Belang wil het oude beeld herstellen. De oorspronkelijke coupure verdween vorige eeuw in de jaren zeventig bij de dijkversterking. Een trap verving de opening. Met verhoging en verbreding van de dijk werd het dorp afgesneden van het eigenlijke hart.

Het doorsteken van de dijk bij de Heemskerckstraat noemt de gemeente al in het rapport ’Oudeschild in balans’ uit 2008. Pas in 2012 riep de raad B en W op er werk van te maken. Het college hoopte op verlegging van de dijk. Afgelopen zomer bleek het te duur om de oude havens binnendijks te krijgen. Het Rijk kwam niet met miljoenen over de brug. De coupure kwam weer in beeld. Daar bleef het bij, tot ongenoegen van Texels Belang.

Herstel van de verbinding kost 50.000 euro. Dijkbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staat de opening onder voorwaarden toe. „De kosten zijn voor de gemeente. Die moet met een plan komen. Daar wachten wij op”, zegt Carmen van der Kort van het waterschap.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.