Kritiek huisartsen West-Friesland op jeugdzorg

Eric Molenaar
Hoorn

Huisartsen maken zich zorgen over de overgang per 1 januari van alle vormen van jeugdpsychiatrische zorg naar de gemeenten. Huisartsen kunnen kinderen en jongeren dan niet meer direct doorverwijzen naar de jeugdpsychiater. De gemeentes moeten er ook nog mee akkoord gaan.

Jeugdpsychiatrische zorg wordt nu nog vergoed door de zorgverzekering. Na 1 januari gaat de rekening naar de gemeente. Wijkteams worden dan de spil in de zorg. Gemeenten moeten 15 procent op het budget voor jeugdzorg bezuinigen. Huisartsen vrezen dat gemeenten omwille van het geld niet instemmen met doorverwijzingen naar de jeugdpsychiater die zij keihard nodig achten.

Suïcidaal

,,Huisartsen gaan al heel zinnig en zuinig om met zorg’’, zegt Erik van de Sande, directeur van de huisartsenorganisatie, waarin West-Friese huisartsen samenwerken.

,,Wij verwijzen niet door als er geen ernstig probleem is. En geen enkele ouder gaat met zijn kind naar de psychiater als er niets aan de hand is. Als wij een jongere hebben die depressief en suïcidaal is, dan heeft die gewoon direct goede zorg nodig. Maar daar moet het wijkteam van de gemeente straks dus nog iets van vinden. Stel dat het wijkteam de zorg onnodig vindt? Zo hoeft het natuurlijk niet te gaan, we moeten nog ervaring opdoen met die overgang naar de gemeenten, maar hier maken de huisartsen zich wel zorgen over.’’

Beroepsgeheim

Van de Sande wijst op het ’verwijsrecht’ dat huisartsen hebben: het recht om te verwijzen naar tweedelijnszorg (zorg in de ziekenhuizen of via de GGZ). Een ander heikel punt is dat huisartsen straks privacygevoelige informatie over kinderen en hun gezinnen moeten delen met de gemeente. ,,Wij hebben ons beroepsgeheim. En het is voor de mensen ook geen fijn idee, dat die informatie bij de gemeente komt.’’

Dat goed functionerende wijkteams een prima rol kunnen hebben in de lichtere vormen van hulp aan jeugd staat voor de huisartsen wel als een paal boven water. ,,De jongerenwerker en de wijkagenten en allerlei hulpverleners zitten daar in. Die kunnen als zij hun stinkende best doen kinderen weer goed in hun kracht zetten en ergere problemen voorkomen. Daar is een bezuinigingsdoel te halen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen