Landsmeer doet een greep uit de zorgpot

Landsmeer

De gemeente Landsmeer hevelt met ingang van 2017 jaarlijks 50.000 euro uit de zorgpot over naar de algemene middelen. Dat heeft de meerderheid van de raad besloten.

,,Schandalig’’, vindt PvdA’er Menno Wilmans. ,,Dit kan echt niet’’, vindt Adrie van Erp (CDA). De fracties pleitten in de laatste raadsvergadering hartstochtelijk voor het bijeenhouden van het geld dat Landsmeer van het rijk heeft gekregen voor de zorg. Maar hun roep ’Geld dat bestemd is voor de zorg moet niet naar lantaarnpalen’, wist de meerderheid niet te overtuigen.

1,2 miljoen

Net als veel andere gemeenten heeft ook Landsmeer geld over in de zorgpot: 1,2 miljoen euro. Waar gemeenten als Purmerend en Edam-Volendam besloten hun overschot apart te houden voor de zorg, stelde het college van Landsmeer voor om 50.000 euro structureel uit de pot te halen om de exploitatietekorten aan te vullen.

Ook wilde het college nog eens eenmalig 500.000 euro uit de zorgpot wegsluizen naar de algemene middelen. Dit wist een meerderheid -PvdA en CDA, met steun van D66, Lijst Bosch, Lijst Mulder-Damme en PL te voorkomen.

Het verwijt dat het college te weinig zou hebben uitgegeven aan de zorg, werd door VVD-wethouder Richard Quakernaat gepareerd. Wilmans had aangevoerd dat eenderde van de cliënten de geboden oplossing onvoldoende vindt.

Quakernaat: ,,Dat we geld overhouden is niet ten koste van de zorg gegaan. Ieder die recht had op zorg heeft zorg gehad. Er zijn wel cliënten geweest die niet tevreden waren, maar dat is geen uitzondering in vergelijking met de situatie in het verleden.’’ De wethouder meent dat de pot momenteel zo ruim gevuld is, dat overheveling van een deel naar algemene middelen geen risico voor de zorg vormt.

Dat Landsmeer zo veel geld over heeft, verklaarde hij uit het feit dat ’misschien in het verleden te makkelijk geld is uitgegeven’, doelend op de tijd toen het Rijk nog de zorg bekostigde.

Het voorstel van PvdA en CDA tegen het ’wegpompen’ van 50.000 euro uit de zorgpot naar de algemene middelen kreeg steun van Bosch, Mulder-Damme en PL, maar werd verworpen door D66, VVD, LMvC.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.