Wetenschap

Zwart-Wit

Hoera, het verstand heeft toch gezegevierd bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een jaar geleden zag het er heel anders uit. Toen wees alles erop dat het vermaarde Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden de nek zou worden omgedraaid.

Hoe anders staat de zaak er nu voor. Er wordt de komende jaren vijftien miljoen euro extra uitgetrokken om het KITLV en vijf collega-instituten op een nog hoger peil te brengen. Tot die instellingen behoren het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het NIOD (u weet wel, van wijlen Loe de Jong) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (waar onder heel veel meer handschriften van Karl Marx in de kelders liggen). Was er een jaar geleden alle aanleiding de Akademie van Wetenschappen flink de mantel uit te vegen, nu is het gepast in die richting een pluim uit te delen.

Overigens wil dat nog niet zeggen dat het leed helemaal is geleden. De bedoeling is de zes instituten ’hoofdzakelijk in Amsterdam’ te vestigen en liefst bij elkaar in een ’KNAW Humanities Center’. Dat geeft ongetwijfeld nog wel het nodige gedonder. NIOD en IISG hebben al laten weten dat ze prima zitten waar ze zitten, weliswaar in Amsterdam, maar op verschillende plekken. En of het KITLV graag vertrekt uit Leiden - waar het al anderhalve eeuw zetelt - staat ook nog te bezien. Maar goed, dat is klein bier in vergelijking met de hoofdzaak.

ronald frisart

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.