Inwoners zien nog geen profijt van 'groot' Schagen

Harry de Jong
Schagen

Een groot aantal inwoners ervaart de fusie van de oude gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe van anderhalf jaar geleden als negatief.

De afstand tot het gemeentebestuur is groter geworden en het vertrouwen in burgemeester en wethouders afgenomen. Dat blijkt uit een enquête van deze krant.

Van de 382 respondenten, van wie iets meer dan de helft uit Zijpe, ziet 65 procent vooral nadelen, met name vanwege de hogere belastingen.

,,Dat snap ik. Veel inwoners hebben de (geplande) bezuinigingen nog op hun netvlies staan, maar die zijn niet door de fusie ontstaan'', aldus burgemeester Marjan van Kampen.

Inwoners uit de voormalige gemeente Zijpe hebben met 142 respondenten de enquête het meest ingevuld. De minste respons kwam uit Harenkarspel.

Inwoners uit beide gemeenten merken dat de afstand tot het gemeentebestuur na de fusie is gegroeid. Ze voelen zich nu minder bij de gemeente betrokken en hebben minder contact met de raadsleden en wethouders. ,,Ik vind dat het in de praktijk meevalt. Raadsleden en wethouders komen net zo vaak als voor de fusie de kernen in of verschijnen in de lokale media. Wanneer je als inwoner die media niet volgt dan merk je dat ook niet'', stelt Van Kampen.

Met bewonersavonden, bezoek aan de kernen en gesprekken met bewoners proberen bestuurders de afstand tussen hen en de inwoners zo klein mogelijk te houden en het vertrouwen van de burgers terug te winnen.

Van een betere dienstverlening van de gemeente Schagen merken de ondervraagden nog weinig, terwijl dit wel steeds als één van de voordelen van een gemeentelijke herindeling werd genoemd. Bij vragen of klachten wordt veertig procent van de inwoners nog net zo snel geholpen als voor de fusie. Ook bij het aanvragen van documenten merkt 62 procent geen verandering.

,,We zijn op dit moment volop bezig om dat te verbeteren. De baliemedewerkers leren meer in gesprek te gaan met de burgers en dat levert een betere en snellere dienstverlening op'', vertelt Van Kampen. De meeste Schagenaars, 79 procent, noemen het positief dat de voorzieningen wel in stand zijn gebleven.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.