Boos op gemeente vanwege appartementenbouw

Frank en Wendy van Elk proberen uit alle macht de bouw van drie appartementen pal naast hun huis te verhinderen. Volgens hen is de gemeente Hilversum niet goed bezig.

Januari 2007 vat de buurman aan de Leeghwaterstraat het plan op daar drie appartementen te bouwen. Het bouwplan wordt aanvankelijk door de gemeente afgewezen, maar uiteindelijk krijgt hij in november 2008 toch groen licht. De familie Van Elk komt in verzet uit vrees voor ernstig verlies van privacy, waardevermindering van hun huis, aantasting van de leefbaarheid in de straat en het kappen van een mooie zilverberk door het complex van drie hoog. Het protest wordt door de gemeente afgewezen.

Dan gaat Van Elk naar de commissie bezwaarschriften. Die zegt in een tussenadvies in juni 2009 dat er al een gebouw op het perceel staat en dat een ruimtelijke onderbouwing nodig is om te kunnen adviseren over vrijstelling van het bestemmingsplan dat maximaal één gebouw per kavel toestaat. Na de vakantie blijkt dat de buurman het perceel met toestemming van de gemeente heeft opgesplitst in twee kavels! Een voor hem interessante aanpassing, want vervolgens beslist de commissie in september om de buurman een vergunning te geven juist omdat het complex over meer kavels wordt verdeeld.

Wat Frank en Wendy van Elk enorm dwarszit, is dat de gemeente tijdens hun bezwaarprocedure akkoord is gegaan met de herkaveling. 'We krijgen sterk de indruk dat de financiële belangen voor de gemeente Hilversum zo zwaarwegend zijn, dat het lijkt alsof we niet in het gelijk gesteld mogen worden.' Vervolgens besluit de familie om het gevecht tegen het oorspronkelijke en het aangepaste plan voort te zetten.

Dit is de samenvatting van twee A'viertjes, waaraan het echtpaar de vraag koppelt wat wij er van vinden. We begrijpen goed dat het echtpaar zich gemangeld voelt tussen de belangen van de gemeente en de buurman. Maar zit de gemeente fout? Op ons verzoek kijkt huisadvocaat mr. Mick Veldhuijsen er naar. Volgens hem heeft de gemeeente Hilversum niet fout gehandeld door in te stemmen met de herverkaveling. Het feit dat het bouwplan bij de bezwaarcommissie ligt, heeft volgens hem geen opschortende werking. De plannenmakerij mag ondertussen doorgaan. Wel adviseert hij om de bezwaren aan de rechtbank voor te leggen en om een voorlopige voorziening te vragen, zodat de daadwerkelijke uitvoering van de bouw moet wachten tot de bestuursrechter er een oordeel over geeft.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.