Landsmeer uit kosten vluchtelingen

Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl
Landsmeer

Gemeente Landsmeer is uit de kosten voor de crisisopvang van vluchtelingen met de vergoeding van 114.500 euro van het COA.

Regelmatig is in de raad gevraagd wat de opvang heeft gekost en of de kosten worden gedekt. De kosten worden ’meer dan’ gedekt, meldt het college.

Landsmeer heeft in oktober 200 vluchtelingen zes nachten opgevangen in de sporthal. De vluchtelingen kwamen voornamelijk uit oorlogsgebied in Syrië en Eritrea.

Aanvankelijk kregen gemeenten 40 euro per vluchteling per nacht. Nadat veel gemeenten hebben gemeld dat dit niet toereikend was, heeft het Rijk de bijdrage verhoogd naar 100 euro.

De kosten exclusief salarissen van ambtelijke inzet waren €52.000. Hierin zijn onder meer inhuur beveiliging, schoonmaak sporthal, communicatieadviseur en gespreksleidster bewonersavond begrepen.

Ambtenaren hebben 660 uur besteed aan de opvang. Met de bijdrage van €114.500 zijn ook deze vergoed en kan werk worden uitgevoerd dat door de opvang is blijven liggen.

De vergoeding van 100 euro is voor de gemeente Edam-Volendam voor de opvang in Oosthuizen niet genoeg. In Oosthuizen zijn 98 vluchtelingen zes nachten opgevangen. De gemeente Edam-Volendam komt €500 tekort.

Gemeente Waterland heeft 90.000 euro ontvangen voor de opvang van 150 vluchtelingen in de sporthal in Monnickendam. Of dit toereikend is, weet de gemeente nog niet.

Hotelboot

De Landsmeerse politiek heeft het voorstel van PL voor een hotelboot voor tijdelijke opvang van asielzoekers afgewezen. PL vroeg de raad het aanbod aan het COA voor het afmeren van een hotelboot voor asielzoekers in het Noordhollands Kanaal te steunen.

De coalitiefracties zien dit niet zitten omdat de plek te ver verwijderd is van het dorp en de hulpdiensten er niet makkelijk kunnen komen. Arnold Elfferich (D66) wees er op dat eerst gepeild moet worden of er draagvlak voor is bij de bevolking. Bovendien stelde de meerderheid dat het voorstel overbodig was, omdat de raad het college vorig jaar al opdracht heeft gegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke opvang.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.