Oude school Noordbeemster in beeld als dorpshuis

Het voormalige schoolgebouw van De Bonte Klaver in Noordbeemster wordt wellicht een dorpshuis.© Foto Ella Tilgenkamp

Debbie de Vries
Noordbeemster

De gemeente Beemster en de dorpsraad Noordbeemster hebben een nieuw plan ontwikkeld voor de oude basisschool in Noordbeemster. De Bonte Klaver moet een dorpshuis worden.

Secretaris Ton Oudejans van de dorpsraad is blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. En dat het gebouw een plek wordt waar dorpelingen samen kunnen komen. ,,De school was altijd een sociale ontmoetingsplaats. De ruimte wordt nu door een paar verenigingen gebruikt, zoals de accordeonvereniging. Ook is het de vergaderlocatie van de dorpsraad. Maar het had de afgelopen jaren geen vaste functie. We zijn opgelucht dat er een plek blijft bestaan voor de inwoners van Noordbeemster.’’

De dorpsschool sloot na het schooljaar 2012/2013 de deuren. De gemeenteraad van Beemster besloot in 2014 dat er elf betaalbare woningen op deze plek moesten komen. Ontwikkelaar Bamestra Projecten sloot het beste aan bij de wensen van de gemeenteraad. Ook moest er een ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven komen. Voor dit nieuw te bouwen dorpshuis meldden zich destijds twee initiatiefnemers. Zij kwamen met een voorstel voor een centrum waar cursussen gegeven worden, kunstenaars werken, verenigingen onderdak krijgen en waarbij de buurtgemeenschap betrokken zou zijn.

Maar toen bleek dat de combinatie woningen en een nieuw dorpshuis financieel niet haalbaar is, ging de gemeente opnieuw met de dorpsraad om tafel. De dorpsraad kreeg de optie voorgelegd of de raad het gebouw zelf zou willen en kunnen kopen. Toen is ook de mogelijkheid besproken om een contract met een dagelijkse exploitant af te sluiten, om zo het maatschappelijk belang en exploitatie van het gebouw te waarborgen.

Oudejans: ,,We reageerden hier positief op. We gaan nu een bestuur vormen voor het dorpshuis. Hier komen niet alleen leden van de dorpsraad in, andere dorpelingen zijn ook welkom. Waarschijnlijk richten we een stichting op.’’

Volgens de secretaris van de dorpsraad zijn er nog geen concrete plannen voor de invulling van het dorpshuis. ,,We moeten eerst alles rondkrijgen en daarna moet er ook het een en ander opgeknapt worden. Een ding is zeker: de huidige gebruikers kunnen straks blijven. Maar we willen ook nieuwe initiatieven ontwikkelen.’’

De gemeenteraad van Beemster vergadert hier 7 februari over. De raad wordt voorgesteld om af te zien van de door de gemeenteraad in 2014 voorgestelde herontwikkeling van de terrein De Bonte Klaver. Ook moet onderzocht worden in hoeverre en tegen welke voorwaarden het gebouw tegen boekwaarde van circa 57.000 euro kan worden verkocht aan de dorpsraad Noordbeemster.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.