Anna

Ron Amesz

In 1823 kocht professor doctor Gerardus Vrolik, hoogleraar in Leiden, het landhuis Drakenburg. Hij wilde buiten gaan wonen. In 1844 kocht hij de gronden ten zuiden van het Laarder Wasmeer en bouwde daar het huis Anna's Hoeve. Hij was getrouwd met, jawel, Anna. Anna Elisabeth van Swinden om precies te zijn. Het gebied bestond voornamelijk uit heide, met nog wat percelen bouw - en grasland. Langs het huis liep een zandweg. De volgende eigenaar, Jan van Dijk uit Amsterdam plantte bomen rond de woning en rond 1870 ligt er een vrij, aaneengesloten bos.

Derde eigenaar werd Herman van den Wall Bake. Op 17 oktober 1896 brandde het huis af en op 7 juli 1897 werd de (her)bouw van een landhuis/woonhuis goedgekeurd. Vierde eigenaar jhr. ir. J. H. van Kretschmar van Veen kocht het in 1901 en maakte er twee woningen van. De omgeving verboste en werd feitelijk totaal verwaarloosd.

De vijfde eigenaar werd de gemeente Hilversum en nu beheert het Goois Natuurreservaat dit steeds mooier wordende stuk natuur. Onder de koopvoorwaarden aan Hilversum stond de eis dat 'de gemeente geen terrein mag verkopen voor woningbouw of bedrijven!'

Het totale gebied was, na enige andere aankopen, 45 hectare. Middels werkverschaffing in de crisisjaren werd het hele gebied omgevormd tot het wandel-/natuurgebied zoals het er nu nog goeddeels uitziet. De 'berg' werd opgeworpen met zand uit de vloeivelden en de vijvers. Voor de helft werd dit gedaan met de kruiwagen, want het smalspoor voldeed niet helemaal! De belangstelling van het publiek was groot en het gebied had daar erg onder te lijden door vernieling, illegale kampeerders en baders bij 'het Witte Strandje'.

In een van de twee huizen werd, zonder vergunning, thee en andere dranken verkocht. Een primitieve boerenherberg. Hilversum legaliseerde dit en verpachtte de zaak officieel. De speeltuin kwam pas in 1950 en zorgde met het sleetje rijden, schaatsen en roeibootverhuur voor een drukte van belang. Na de brand van 1972 werd het een aflopende zaak en nu is er niets meer over. Van een pannenkoekenhuis van Anna kon ik, ondanks oude verhalen, niets vinden. Dankzij de oprichting in 1984 van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is het terrein schoner geworden, wordt de bospest bestreden en worden zinnige voorstellen tot verbetering gedaan.

Iedereen zou lid moeten worden van deze club (www.vb-annashoeve.nl). Met een contributie van een halve eurocent per dag hoeft dat voor niemand een bezwaar te zijn. Hoe die club erin slaagt om een aantal keren per jaar ook nog eens een clubblad van niveau uit te geven, is mij nog steeds een raadsel!

Gegevens deels uit boekje 'Anna's Hoeve' door C. van Aggelen. Dank je wel Cees.

Gerrit JaspersReageren? gerritjas@gmail.com

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.