Nieuw stadhuis Den Helder krijgt meer steun

Den Helder eo
den helder

Nieuwbouw van een stadhuis op de stationslocatie lijkt, als het gemeentebestuur de aanbevelingen van de deskundigen Jos Feijtel en Fons Asselbergs opvolgt, een breder politiek draagvlak te krijgen. Met name de tot dusver kritische PvdA en coalitiepartij ChristenUnie reageren verheugd op het nu verschenen rapport.

PvdA-fractievoorzitter Theo Rijnten zegt blij te zijn met het advies. Hij ziet in de conclusies van Feijtel en Asselbergs vooral de bevestiging van de PvdA-stellingname, dat het nieuwe stadhuis veel goedkoper kan worden dan burgemeester en wethouder tot dusver hadden berekend.

Niets extra

,,Bij inzet van de stadhuisreserve kom je uit op 1,6 miljoen. Precies evenveel als de gemeente betaalt voor de bestaande huisvesting. Het kost de Helderse inwoners dus niets extra.’’

De twee onderzoekers adviseren onder meer af te zien van een financiële constructie waarbij het stadhuis volledig door een consortium van banken en ontwikkelaars wordt ontworpen, gebouwd, gefinancierd, onderhouden en geëxploiteerd (DBFMO). Volgens Feijtel en Asselbergs is het beter alleen ontwerp, bouw en onderhoud (OBO) uit te besteden en de financiering in eigen hand te houden.

VVD-raadslid en oud-wethouder Bernard Fritzsche verwijst naar het officiële standpunt dat zijn fractie nog moet innemen. ,,Maar ik was voor DBFMO en dat ben ik nog steeds.’’

Tjitske Biersteker (ChristenUnie) is juist blij dat de rapporteurs tot een andere conclusie komen. Haar fractie had ernstige bedenkingen over DBFMO, dat de gemeente voor lange tijd financieel voor het blok zette.

Gedegen

,,De onderzoekers hebben hun werk goed gedaan. Dit is een gedegen rapport waar we als ChristenUnie zeker mee uit te voeten kunnen.’’ Wel zet ze vraagtekens bij de suggestie het postkantoor en het station te slopen. ,,Maar ik ga er geen halszaak van maken.’’ Biersteker wil wel dat de buurtbewoners nu nadrukkelijk worden geraadpleegd alvorens de raad een definitieve beslissing neemt over het stadhuis. Ze is alvast blij dat de omstreden parkeergarage is ’weggeadviseerd.’

Parkeren

Ook coalitiepartij Trots moet nog een standpunt innemen. Woordvoerster Sandra Dekker laat derhalve niet het achterste van haar tong zien. Wel houdt ze nog twijfels over het parkeren. Trots hield tot dusver vast aan 200 parkeerplaatsen op eigen stadhuisterrein.

De Stadspartij vindt het rapport niks, getuige de eerste reactie van Paul Koopman na de presentatie en die van Marc Nihot en Pieter Bakker op twitter. ’Geniaal manipulatief, speculatief collegerapport’, aldus fractievoorzitter Bakker.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.