Oproep Hart voor Stad: ’Burcht, plein met allure’

Schets van Hans Valk voor de Burcht in Zaandam

Schets van Hans Valk voor de Burcht in Zaandam© Hans Valk

Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl
Zaandam

Denktank en werkgroep Hart voor Stad (HvS) roept om een stadsplein met allure in Zaandam. Dat plein is er, de Burcht. Alleen het ziet er nu niet uit en het zou zó mooi kunnen worden. Een echte sieraad voor de stad, vinden architect Hans Valk en HvS-bestuurslid Ton ten Napel. „Deze stad verdient een plein met allure.”

Hart voor Stad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de meest uiteenlopende stadsonderwerpen. Eerder hield Ruud Keinemans, de Zaanse afdelingsvoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, in deze krant al een warm pleidooi om van de Burcht een échte waterentree van de stad te maken. „Een Amerikaanse riviercruisetoerist die Europa aandoet, wil niet als eerst de lelijkheid van de Burcht zien als je van boord stapt.” Het is Ten Napel uit het hart gegrepen „Het plein ziet er nu niet uit en het kan zó mooi worden.”

Kiosken

Hans Valk tekende al in 2011 een plein met een ondergrondse parkeergarage en een verlaagd Burchtplein ten opzichte van de Prins Hendrikkade en Zuiddijk. Deze recente tekening dateert van half juli, iets aangepast na een gesprek met de werkgroep ’tussen Zaan en Zuiddijk’ (tZZ). Na het zomerreces krijgt Hart voor Stad de gelegenheid hun ideeën toe te lichten bij wethouders Dennis Straat en Addy Verschuren. Ten Napel en Valk voelen zich gesteund door de werkgroep, al zijn er op details wel verschillen, zoals kiosken op het plein. ’Gehoord de winkeliers op de Zuiddijk’, zou tZZ dat niet wenselijk vinden, zo staat in de gespreksnotities.

Hart voor Stad wil ondergronds parkeren op de Burcht. De vrijgekomen ruimte wordt verblijfsruimte met een prominent kunstwerk en een podium aan de zuidkant van het plein. Op de kop van de Zuiddijk - die dan weer echt een verhoogde dijk is, moeten bomen op stam komen en terrassen. Achter het voormalige stadhuis, het huidige advocatenkantoor, loopt dan weer een pad. Op de Prins Hendrikkade langs de Zaan moeten bankjes komen. „Liefst in Gaudistijl”, vult Ten Napel aan.

Kleur van stenen

De Burcht staat al langer op de nominatie voor opwaardering. Tussen Zaan en Zuiddijk spreekt daarom al enige tijd met de gemeente. Verbeteringen leken eerder niet verder te reiken dan de kleur van de stenen, maar de gemeente kijkt nu verder en heeft 2018 bestempeld als jaar van uitvoering, bevestigt een gemeentewoordvoerder.

Ten Napel vindt - met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis nog in volle gang - dat niet gewacht moet worden tot 2018 met de directe sluisomgeving. „Het is zo’n rommeltje. Dat wil je toch niet nog twee jaar zo laten bestaan? Doorpakken, nu de boel toch open ligt.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.