Texelse raad trapt op rem onderwijscentrum

Anja Roubos
Den Burg

Op het allerlaatste moment heeft de Texelse gemeenteraad pas op de plaats gemaakt met het nieuwe onderwijscentrum.

Texels Belang en VVD dienden op het nippertje een motie in om te onderzoeken of het onderwijscentrum niet toch een losstaand nieuw gebouw moet worden in plaats van een onderdeel van het verbouwde en vergrote OSG-pand. Die werd aangenomen dankzij steun van het CDA, dat nieuwsgierig is naar de mening van de schoolbesturen.

’Verbijsterd’ en ’geschokt’ waren GroenLinks en D66 over het lef om na een jarenlang beslissingsproces vraagtekens te plaatsen bij het plan zonder zelfs maar de betrokken schoolbesturen te hebben gepolst. Ook de PvdA was ’not amused’.

Op de agenda stond woensdag alleen een verhoging van het investeringskrediet voor de scholen tot 6,6 miljoen euro. Er is volgens het college € 485.000 extra nodig omdat het aantal leerlingen op Texel minder snel daalt dan verwacht en om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Ook moet de bouwsom geïndexeerd worden. Door de nieuwe verhoging van het bedrag rees bij Texels Belang en VVD de vraag of nieuwbouw niet verstandiger is en of de basisscholen die naar het onderwijscentrum komen daar de voorkeur aan geven. Wethouder Sander van Knippenberg had juist gehamerd op snelheid omdat door elke vertraging de bouwprijs stijgt. Onderzoek naar nieuwbouw, vooralsnog op 8,4 miljoen geschat, zou drie tot zes maanden vertraging opleveren. Ook zou het vertrouwen in de gemeente hierdoor worden geschaad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.