Projectplan Markermeerdijken goedgekeurd, maar wel kritiek

Markermeerdijk gezien vanuit richting Edam naar Warder© Ella Tilgenkamp

Rien Floris
Heerhugowaard

De schop kan de grond in voor de versterking van de Markermeerdijken. Maar het 500 miljoen euro kostende dijkversterkingsprogramma kwam woensdagdavond niet zonder slag of stoot door de vergadering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De messen werden geslepen voor een gang naar de Raad van State.

Er wordt al twaalf jaar gewerkt aan de dijkversterkingsplannen. Het draait om 33 kilometer monumentale dijk langs het Markermeer van Hoorn tot Durgerdam, wat onderdeel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het dijkversterkingsplan is vervat in het Projectplan Waterwet dat woensdag werd goedgekeurd. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken.

Uitstel

Negen insprekers streden woensdagavond voor de monumentale waarde van de dijk. Zij vroegen allen uitstel om externe deskundigen de plannen nog eens door te laten lichten.

Burgemeester Ron Posthumus van Koggenland, dat zich verzet tegen een oeverdijk voor Scharwoude, uitte zijn ergernis over het niet opvolgen van adviezen van de mer-commisie (die de provincie adviseert) die kritische kanttekeningen plaatst bij de dijkplannen.

„Maar het is ’Wij van wc eend adviseren wc eend’. Dat is triest. Vanuit de inwoners komen zeer substantiële goede alternatieven naar voren.”

Posthumus wil een toetsing van de alternatieven én de bestaande dijkversterkingsplannen. „We willen niet in beroep gaan tegen uw besluit, maar dat we dat doen als het niet anders kan, dat staat vast.”

Ook astronaut André Kuipers die in Warder aan de dijk woont, deed een verzoek tot uitstel.

„Nederland is een innovatief land en we moeten kunnen aantonen dat het anders kan. Hij verwees naar experts die voor trajecten bij Durgerdam en Uitdam voor het eerst satellietdata hebben gebruikt en alternatieven bedachten die soms meer kosten, maar de historische dijk sparen.

In een amendement pleitte de VVD voor uitstel en het CDA wilde het dijktraject bij Scharwoude van de VVD uit het plan lichten. De amendementen haalden het niet.

Lees ook: 40.000 pagina’s over versterking Markermeerdijk openbaar en Versterking Markermeerdijk zeker half jaar later

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen