Verlichting van middeleeuwse kerkresten in Veenhuizen staat op losse schroeven

Martijn Gijsbertsen
Veenhuizen

Het project om resten van een (eind)middeleeuwse kerk in buurtschap Veenhuizen zichtbaar te maken voor publiek wordt mogelijk op meer bescheiden wijze uitgevoerd dan aanvankelijk bedacht.

De geldinzamelingsactie om een glazen plaat over de ontdekte dertiende- of veertiende-eeuwse kerkfundamenten heen te leggen met led-verlichting daaronder heeft tot dusverre een stuk minder opgeleverd dan gehoopt.

Schenkingen

De teller staat momenteel op circa 24.000 euro, terwijl zoals is beraamd in totaal 75.000 euro nodig is.

Van het opgehaalde bedrag is zo’n vierduizend euro verkregen via particuliere schenkingen.

De gemeente Heerhugowaard zegde bij het startsein van de crowdfunding vijf mille subsidie toe.

Daarna volgden tevens bijdragen van tienduizend euro van Stichting Nut Heerhugowaard en vijfduizend euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Koesteren

,,Hoewel de kerkresten dateren uit rond 1300 en aantonen dat de geschiedenis van Heerhugowaard niet bij de drooglegging in 1631, maar mogelijk drie eeuwen eerder is beginnen, loopt het geen storm’’, constateert ook Piet van der Vliet (75) uit Heiloo.

Hij is ad interim-voorzitter van de stichting Behoud Praalgraf Veenhuizen, initiatiefnemer voor het project.

Monumenten

,,Kennelijk leeft het niet zo heel erg bij de goegemeente, terwijl Heerhugowaard nauwelijks monumenten heeft en dit in onze ogen echt iets zou kunnen en ook moeten zijn om te koesteren.’’

De geldinzamelingsactie loopt in ieder geval tot eind dit jaar. Wordt de 75.000 euro niet gehaald, dan wordt mogelijk overgeschakeld naar plan B met een beperkter budget.

Opleving

,,We gaan eerst in conclaaf hoe we de crowdfunding nog meer in de belangstelling kunnen brengen. Wie weet, zorgt dat voor een opleving’’, benadrukt Van Vliet.

,,Blijft die uit, dan zullen we het kostenplaatje moeten terugbrengen. Dat kan door veel in eigen beheer met vrijwilligers te doen, bijvoorbeeld grondwerk.’’

Bezinnen

In het uiterste geval zal de stichting zich er op gaan bezinnen of led-verlichting bij de kerkresten überhaupt noodzakelijk is.

Van der Vliet: ,,In de winter is het kouder en komt er ’s avonds naar verwachting niemand. ’s Zomers is het tot ’s avonds tot redelijk laat licht.’’

www.fundamentenveenhuizen.com

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.