Advocaat Scholte: ’Gemeente Den Helder snapt vonnis van de rechtbank niet’

Delano Weltevreden
Den Helder

Wethouder Michiel Wouters van Den Helder maakt zich geen zorgen om de uitspraak van de rechtbank in de slepende juridische strijd tegen kunstenaar Rob Scholte.

De rechtbank is het met Scholte eens dat er sprake is van een huurovereenkomst en dat de zaak dus door de kantonrechter moet worden behandeld. De gemeente vond dat er sprake was van gebruiksovereenkomsten.

,,De rechter heeft zich nu niet uitgelaten over het huurregime dat van toepassing zou zijn’’, zegt de wethouder in een brief die donderdagavond rond half elf naar de gemeenteraad is gestuurd.

,,Daarbij is niet uitgesloten dat de kantonrechter een eigen oordeel vormt over de status van de overeenkomsten.’’

Gebruiksvergoeding

Belangrijker dan de vraag of er sprake is van een huurovereenkomst is volgens de wethouder dat de kunstenaar de gebruiksvergoeding niet heeft betaald. ,,Dat was de reden dat de gemeente destijds in hoger beroep het kort geding heeft gewonnen.’’

Scholte had voor een deel van het pand een achterstallige energierekening van dik 19.000 euro en mocht van het gerechtshof daarom uit het pand worden gezet.

Advocaat Benno Friedberg vraagt zich af of de gemeente wel snapt wat er in het vonnis staat.

,,De rechter zegt dat Rob Scholte heeft voldaan aan de tegenprestatie die de gemeente van hem verlangde voor het gebruik van het gebouw. Hij moest onder meer exposities houden en bijdragen aan het cultureel klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder. De energiekosten zijn geen huur, dat zijn servicekosten. Die energiekosten moet iedereen betalen en niemand wordt uit zijn huis gezet als hij de energierekening niet betaalt.’’

Los van deze zaak loopt er ook een bodemprocedure over de vraag of Scholte met de gemeente een akkoord had bereikt over de aankoop van het postkantoor.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.