Onderbezetting bij brugbediening Noord-Holland

Onderbezetting bij brugbediening Noord-Holland
Incident bij de Bosrandbrug in 2017.
© Foto Michel van Bergen
Haarlem

Tijdens het zomerseizoen heeft het scheepvaarverkeer te kampen gehad met langere wachttijden. Het bedrijf Trigion dat sinds vorig jaar de brugbediening uitvoert, had te kampen met onderbezetting.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in antwoord op Statenvragen van Statenlid C. Boelhouwer (SP). Boelhouwer wilde weten hoe het met de brugbediening gaat sinds Trigion dit werk heeft overgenomen.

Volgens Gedeputeerde Staten heeft Trigion vanaf de start gewerkt met personeel dat is opgeleid en ingewerkt volgens de gestelde eisen in het contract. Wel hebben zich in de zomerperiode van 2017 een aantal incidenten voorgedaan. Zo kwam een voertuig bij de Bosrandbrug tussen Haarlemmermeer en Amstelveen klem te zitten tussen de brug en de kant.

Uit onderzoek bleek dat dit incident heeft plaatsgevonden door een opeenstapeling van verschillende oorzaken. Na het incident zijn er extra trainingen gehouden voor de brugwachters.

Nadat er in de winter geen klachten binnenkwamen, kreeg Trigion aan het begin van het zomerseizoen 2018 te kampen met plotselinge uitstroom van personeel. Volgens GS is Trigion te laat gestart met het werven van nieuwe medewerkers waardoor het niet meer lukte om gerdurende het zomerseizoen weer op volle sterkte te komen.

Hierdoor moesten brugwachters in een aantal situaties pendelen tussen de verschillende bruggen wat leidde tot langere wachttijden voor recreanten. Hier zijn klachten over binnengekomen.

Volgens GS heeft Trigion een formele waarschuwing gekregen. Ook is het bedrijf beboet voor het niet bedienen volgens de gestelde afspraken in het contract. Wel hebben GS er vertrouwen in dat de capaciteitsproblemen bij Trigion voor 1 januari zijn opgelost. Ook benadrukken GS dat het personeel op het juiste niveau zit qua opleidingen.

Meer nieuws uit Nieuws

Lees hier de digitale editieVolg ons