Broekerhavenweg binnen vijf jaar schoongespoeld

Bovenkarspel

Het duurt naar verwachting nog vijf jaar om de bodem en het grondwater onder zeven woningen aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel door te spoelen met behulp van infiltratiedrains.

De eerste fase van de sanering van de Broekerhavenweg is nu succesvol afgerond. Daarmee is de aantekening van verontreinigde grond uit het kadaster verdwenen.

Na jaren van soebatten over de noodzaak en de kosten besloot de rijksoverheid eind 2014 om de sanering van de vervuiling, in 1975 ontstaan door lekkende tanks van een tankstation aan de Broekerhavenweg, te bekostigen. De provincie nam vervolgens de klus op zich, maar het duurde nog tot 2017 voordat een saneringsplan werd opgesteld. Dat is mei van dit jaar uitgevoerd. In totaal is 24 m3 vervuilde grond afgegraven tot een diepte van maximaal 15 meter. Het gegraven gat is opgevuld met schone grond. In de voortuinen van de woningen Broekerhavenweg 204 tot en met 214 zijn infiltratiedrains aangebracht, die zijn aangesloten op regenwater.

Nu de eerste fase van de sanering is afgerond, is het doorspoelen, de tweede fase, begonnen. Dit gebeurt via de infiltratiedrains, maar ook via het grind en de plantvakken met teelaarde, waarmee de voortuinen van de woningen zijn heringericht. Dankzij dit zuurstofvrije water wordt de restverontreiniging, die nog in het grondwater zit, biologisch afgebroken.

Voor de bewoners is met name van belang dat, dankzij de langverwachte sanering, hun woningen weer verkoopbaar zijn.

Meer nieuws uit West-Friesland

Lees hier de digitale editieVolg ons