Texel sloot zich bewust niet aan bij WOZ-database

Den Burg

De lage beoordeling die Texel vorig jaar voor de WOZ-waarden kreeg, waren het gevolg van een bewuste keuze van de gemeente.

,,In 2017 waren we bezig met het overzetten van de belastingen naar Leeuwarden. Aansluiting bij de Landelijke Voorziening WOZ kost €40.000 tot €45.000,-. Dat bedrag zouden we na de overzetting nog een keer moeten betalen. Toen hebben we besloten om ons pas daarna aan te sluiten, om geld te besparen’’, legt wethouder Hennie Huisman uit. In 2018 is de gemeente wel aangesloten bij de landelijke WOZ-database. In december 2017 had de gemeenteraad daartoe besloten.

Volgens Huisman is Frank Kingma, de toenmalige wethouder van financiën, vorig jaar naar Den Haag geweest om de situatie uit te leggen aan de Waarderingskamer.

In het rapport van die controlerende instantie werden nog twee punten aangestipt die verbetering verdienden op Texel. ,,We hadden toen een achterstand met de behandeling van bezwaarschriften. Die is inmiddels ingelopen’’, zegt wethouder Huisman. Daarnaast vond de Waarderingskamer dat Texel de secundaire objectkenmerken van de 11.831 huizen en bedrijfspanden met WOZ-waarde op het eiland beter en vollediger zou moeten beschrijven. Huisman: ,,Deze aanwijzing nemen we ter harte. We zullen er bij de volgende beoordeling rekening mee houden.’’ Alle WOZ-objecten moeten ieder jaar weer worden gewaardeerd.

Texel kreeg in 2017 van de Waarderingskamer twee sterren. Slechts weinig gemeenten krijgen het maximumaantal van vijf sterren, de meeste hebben er drie of vier.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Lees hier de digitale editieVolg ons