Beemster draait deel bezuinigingen terug

Middenbeemster

Het Historisch Genootschap Beemster (HGB), Muziekschool Waterland, Openbare bibliotheek Waterland en Speelgelegenheid Middenbeemster hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging op subsidies.

De gemeenteraad van Beemster besloot vorig jaar om 100.000 euro te bezuinigen op de subsidies. Voor veel verenigingen en instellingen betekende dit dat ze nog maar de helft van het subsidiebedrag kregen dit jaar. En in sommige gevallen wordt de subsidiekraan per 2019 helemaal dichtgedraaid. Zeven verenigingen dienden bezwaar in bij de gemeente. De bezwaren van Stichting Onder de Linden, de Fanfare en Stichting Muziek aan de Middenweg zijn ongegrond verklaard.

Voor het HGB is er wel goed nieuws. Het college heeft het voorstel van de bezwaarcommissie overgenomen, dat betekent een verhoging van €3.500 naar het oorspronkelijke bedrag van €14.000. Het genootschap was van plan het pand waarin het Betje Wolff Museum is gevestigd, terug te geven aan de gemeente. Het HGB had als gevolg van de bezuinigingen niet genoeg geld om het gebouw aan de Middenweg te onderhouden.

Het subsidiebedrag van Muziekschool Waterland gaat van €25.000, naar €34.000. Vorig jaar kreeg de Muziekschool Waterland nog 50.000 van de gemeente Beemster. Die halveerde het bedrag voor 2018. Ook het bezwaar van de bibliotheek is gegrond verklaard. Deze beslissing heeft op dit moment geen financiële gevolgen, aangezien voor 2018 nog geen bezuiniging op de subsidie was opgenomen.

Het bestuur van speeltuin Vreugdegaard diende een bezwaar in tegen de subsidieverlaging van €3.500 naar €1.750 omdat zij voor dat bedrag het onderhoud niet kan uitvoeren. De speeltuin zou dan worden teruggeven aan de gemeente. Het voorstel is om de subsidie met €750,- te verhogen naar €2500 euro. De verhoging van de subsidie weegt niet op tegen de kosten die de gemeente moet betalen als het bestuur de speeltuin afstoot.

De verhoging van de subsidie voor de Muziekschool, het HGB en de Vreugdegaard passen niet binnen het subsidieplafond. Het college vraagt daarom aan de raad om €7553 uit de algemene reserve te halen. De raad vergadert 25 september.

Meer nieuws uit Waterland

Lees hier de digitale editieVolg ons