Provincie praat eind november over de N247

Johan Moes
Broek in Waterland

De provinciale politiek praat eind november over de uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland.

In de vergadering van de commissie mobiliteit en financiën van 26 november moet duidelijk worden of de provincie bereid is miljoenen beschikbaar te stellen om de doorstroom van het verkeer op de provinciale weg de komende decennia te verbeteren.

De afgelopen maanden is uitvoerig onderzoek gedaan naar manieren om die doorstroom te verbeteren.

Dat is mogelijk met bovengrondse aanpassingen van de weg, maar de Dorpsraad Broek in Waterland pleit al lang voor een onderdoorgang. Een bovengrondse en verschillende ondergrondse varianten zijn onderzocht op technische en financiële haalbaarheid.

Uit het meest recente onderzoek bleek dat een bovengrondse variant weliswaar relatief goedkoop is, maar een tijdelijke oplossing biedt: door de toename van het verkeer ontstaan na 2030 opnieuw files.

Een ondergrondse oplossing biedt volgens de onderzoekers voor een langere periode soelaas. Politici van D66 en de PvdA hebben al laten doorschemeren dat ze niet veel voelen voor een kortetermijnoplossing.

Voordat de provincie zich buigt over de kwestie, worden de mogelijke oplossingen nog besproken door de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, waarin naast de provincie ook de gemeenten in deze regio zitten.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.