Texelse agrariërs bezorgd over kwel

Texelse agrariërs bezorgd over kwel
Uit de dijk bij Ceres sijpelt water met zand, dat met zandzakken wordt tegengehouden.
© Foto Evalien Weterings
’t Horntje

Texelse agrariërs met land langs de nieuwe Prins Hendrikzanddijk maken zich ernstige zorgen over zoute kwel en zandverstuiving als gevolg van de werkzaamheden.

’Ongeruste buurtbewoners’ willen ze in de krant genoemd worden, ,,want we hebben nog veel te maken met het waterschap.’’ Aannemer Jan De Nul heeft inmiddels zandzakken tegen de rand van de dijksloot gelegd om het doorsijpelende water, dat zand meevoert, te stoppen. Bij een buurtgenoot stond de tuin onder water, melden de agrariërs. Volgens hen maakt ook de aannemer zich grote zorgen.

Ze hebben de kwestie meteen aangekaart bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en kregen te horen dat er geen schade verwacht werd. Ook hebben ze aangedrongen op een nulmeting, waarbij niet alleen het zoutgehalte van het water, maar ook dat van de grond wordt vastgesteld. Deze vindt nu plaats.

,,Door druk van onderaf kan de zoute kwel ook in het land gebeuren. Misschien is dat pas te zien als het gewas erop staat. Wat is dan de grond nog waard? Hoe gaan we het afhandelen als het misgaat? De omgevingsmanagers zien we wel, maar die hebben niks te vertellen. Waarom komt er niet iemand uit de hogere laag bij de boeren langs?’’, vragen ze zich af.

Verstuiving

Ook zijn de agrariërs beducht voor stuiven. ,,Ze zeggen dat ze het onder controle hebben. Maar ik ben bang dat het altijd blijft stuiven, want er ligt strand voor.’’

Hoogheemraad Kees Stam kent de klachten van deze agrariër. ,,Hij krijgt heel veel aandacht. Maar dit is niet bestuurlijk, dit moet de aannemer doen. Het klopt dat het anders uitpakt dan uit het onderzoek bleek, want het is nooit eerder gedaan. Daarom zorgen we voor binnendijkse monitoring, ook door onze ervaring bij de Hondsbossche Duinen. Als er iets verontrustends zou zijn, zouden we dat van de aannemer hebben gehoord. De boeren hoeven niet bang te zijn: mochten ze aantoonbare schade hebben, dan betalen wij.’’ Stam verzekert dat de Prins Hendrikpolder door de zanddijk na verloop van tijd zoeter zal zijn dan die nu is.

Zoete kwel

Volgens omgevingsmanager Geert Vanweezenbeeck, van aannemer Jan De Nul, zijn er geen ernstige effecten door de werkzaamheden geconstateerd. ,,Maar ik zit er bovenop en neem de klachten serieus. Het doorsijpelende water is niet zout maar zoet. Het zijn kleine kwelletjes in de sloot. Belangrijk is dat die geen zand uit de dijk spoelen, vandaar de zandzakken. Eerst was het inderdaad verrassend voor ons. Het is normaal dat in het begin overdruk ontstaat door verschillende waterstanden in het maaiveld en de sloot. Bij sommige dijkgedeelten is die al verdwenen. Zoute kwel zit veel dieper: 12 m onder de kruin van de dijk. Daarvoor meten we de waterstand en pompen het meerwater weg.’’

Maatregelen tegen zandverstuiving waren al ingepland, zegt Vanweezenbeeck. ,,We gebruiken in zo’n geval onder meer papiercellulose en stuifschermen. Vanaf oktober wordt alles boven 3m NAP beplant met helm. Twee miljoen helmplanten op 220.000 m2. Dat is anderhalf keer dichter dan in de Hondsbossche Duinen. Als die planten uitgroeien, heeft dat hetzelfde effect als Noordzeeduinen.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Lees hier de digitale editieVolg ons