Schuldhulp Alkmaar moet helemaal anders

Alkmaar

De schuldhulpverlening gaat op de schop met wat de gemeente Alkmaar een ’onorthodoxe aanpak’ noemt. De wachttijden en de boetes moeten verdwijnen, de bewindsvoering moet onder de loep en er wordt een app ingezet die de financiën beheert.

Het bestaande beleid voor de schuldhulpverlening is ’te reactief’. Dat wordt pas ingeschakeld als iemand beroep doet op schuldhulp, oftewel te laat. De hulp moet al in een veel eerder stadium aanwezig zijn.

De gemeente neemt de regie over de schulden. Dat houdt in dat de gemeente over de portemonnee gaat met hulp van het sociale netwerk van de schuldenaar tot die het zelf weer aandurft. In de schulden zitten levert stress op en lijdt tot gezondheidsproblemen. Die stress wil de gemeente wegnemen.

Wachttijden

De zogenoemde onorthodoxe aanpak bestaat uit een aantal elementen. Een van de belangrijkste is het willen wegpoetsen van de wachttijden. Nu ontbreekt het aan duidelijke normen. Alkmaar wil dat er bij ernstige en dringende zaken de cliënt binnen twee dagen hulp krijgt krijgen. Dat gesprek moet het vervolgtraject direct in beeld brengen. Binnen vier dagen moet er een plan van aanpak liggen. Binnen zes maanden moeten er concrete afspraken zijn gemaakt met schuldeisers. Na een jaar volgen twee nazorggesprekken.

Er moet snel doorgepakt worden. Hulp vragen wordt als grote stap ervaren en die stap wordt steeds groter als een schuldenaar lang niets hoort. Op dit moment gebeurt er veel achter de schermen en heeft de inwoner het gevoel dat er niets gebeurt en vervolgens denkt-ie ’laat maar’.

Donderdag 13 september mag de commissie Sociaal van Alkmaar iets van het plan vinden.

Boete

AlkmaarBij het wegpoetsen van wachttijden hoort nog een lijst met aanpassingen voor de schuldhulpverlening in Alkmaar.

Iemand die al in de schulden zit moet niet nog eens gepest worden met boetes of oplopende incassokosten. Het doel is juist om de last te verminderen. De gemeente Alkmaar is vaak zelf e´e´n van de schuldeisers en stopt dan ook met het beboeten van een schuldenaar.

Iemand die al betalingsachterstanden heeft schiet enkel in de stress en wordt wanhopig door ophopende boetes. Dit leidt vaak tot gezondheidsproblemen.

Deurwaarders, incassobureaus en overheden staken hun incassoactiviteiten voor een periode van zes maanden bij een schuldenaar.

Bewindsvoering

De bewindsvoering gaat onder de loep. Volgens Alkmaar ontbreekt het aan de controle op de kwaliteit. Een bewindvoerder is degene die samen met de schuldenaar over het geld en bezittingen gaat in een schuldsituatie.

De gemeente gaat in gesprek met de rechtbank over de bewindvoering en er wordt een lijst gemaakt met bewindvoerders om daar afspraken mee te maken. Alkmaar hoopt inzicht te krijgen in de bewindvoering door na te gaan of afspraken nagekomen worden. Alkmaar hoopt ook de kosten te kunnen verlagen door de bewindvoering efficiënter in te zetten.

Om mensen uit de eerste benarde situatie te kunnen helpen, wordt een noodfonds ingesteld. Met dit fonds worden schulden overgenomen. Iedereen met schulden heeft toegang.

Buddy

In Alkmaar wordt de Buddy-applicatie ingezet. Die app helpt inwoners om schuldensituaties te voorkomen. Het programma regelt zelf terugkerende uitgaven zoals vaste woonlasten. Ook geeft-ie advies over onverstandige uitgaven. Onnodige naheffingen worden dankzij de app voorkomen. Na een schuldensituatie kan Buddy helpen voorkomen dat iemand opnieuw in de problemen komt.

Andere verbeteringen die Alkmaar noemt zijn op het gebied van communicatie met inwoners, minder regels en betere samenwerking met gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en Halte Werk op het gebied van preventie en vroeg signaleren.

Meer nieuws uit Alkmaar

Lees hier de digitale editieVolg ons