Tunnel in Opmeer is geen gelopen race

Creatief Medemblik

Creatief Medemblik

Coen van de Luytgaarden
Opmeer

De aanleg van een tunneltje onder de A.C. de Graafweg in Opmeer is geen gelopen race.

Er liggen ook opties voor half verdiepte onderdoorgangen met overspanning en er gaan ook al stemmen op voor een brug. Bewoners en politici moeten hier nog overeenstemming over bereiken.

Zo bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering Ruimte in Opmeer.

Doorstroming

De provincie gaat de A.C. de Graafweg (N242) tussen het Verlaat en de A7 flink op de schop nemen. Dit om de weg veiliger te maken en de doorstroming te bevorderen.

Opmeer wil die operatie aangrijpen voor de aanleg van een tunneltje. Er is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek verricht. De provincie had 1 september uitsluitsel geëist van Opmeer. Maar dat is niet gelukt. Wethouder Bram Beemster heeft 10 september een gesprek met Gedeputeerde Staten (GS). Daarin wil hij uitstel bedingen om ’meer ruimte te creëren voor burgerparticipatie’.

Niet alle politici in Opmeer zijn gerust op de goede afloop van dit gesprek. ,,Wat gebeurt er als er geen uitstel komt? Hebben we dan een plan B klaarliggen?’’, wilde fractie-assistent Co Schipper namens de VVD weten.

Bram Beemster: ,,Dan hebben we een ingewikkeld gesprek en treedt een terugvalscenario in werking. Gelet op de goede bestuurlijke verhoudingen heb ik er alle vertrouwen in dat er een oplossing uitkomt.’’

Volgens Gemeentebelangen had Opmeer sneller moeten opereren in deze kwestie. ,,Waarom hebben we de stukken niet eerder gehad? Dan hadden we de burger ook eerder kunnen informeren’’, aldus Jos Stam die een brug aanbeveelt in plaats van een tunnel.

,,Tunnels zijn te onveilig voor vrouwen en een brug is veel goedkoper aan te leggen.’’

Westfrisiaweg

Ook rijzen er twijfels over de status van de ’AC’ als straks de Westfrisiaweg gereed is. ,,Wat zal de functie van de AC dan nog zijn?’’, aldus José Appelman. Beemster: ,,Misschien wordt die daardoor wat minder druk en dat zou goed nieuws zijn voor de bewoners.’’

De herstructurering van de A.C. de Graafweg gaat in totaal 44 miljoen euro kosten. Complicerende factor bij deze grootscheepse operatie is een hoofdwaterleiding van het PWN die verlegd moet worden.

Wethouder Beemster gaat er vanuit dat de werkzaamheden aan de N239 (aanleg rotonde bij Aartswoud) worden afgestemd met de A.C. de Graafweg.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen