Eerste tuchtstraf in ’dossier turnmisbruik’. Voorwaardelijke schorsing trainer Nico Zijp voor stelselmatig negeren van turnsters

Co Zijp.© Foto ANP

Marco Knippen
Amsterdam

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft Nico Zijp, hoofdtrainer van de vrouwentak van de club Flik-Flak uit Den Bosch en coördinator van het regionaal talentencentrum Topturnen Zuid, een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd. De sanctie is voor het stelselmatig negeren van turnsters.

De tuchtrechtelijke veroordeling van Zijp is de eerste in het ’dossier turnmisbruik’. In april werd de inmiddels opgestapte vrouwenbondscoach Gerben Wiersma nog vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, al is de aanklager tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.

Tegen Zijp waren, zo valt uit de uitspraak op te maken, in ieder geval veertien aangiften gedaan. Naast klachten - die betrekking hebben op de periode 2006-2018 - over negeren bij bijvoorbeeld blessures en het niet aan het verwachtingspatroon voldoen, betrof het intimidatie (schreeuwen en kleineren) en de voortdurende kritiek op het gewicht van turnsters en de druk die werd uitgeoefend om af te vallen. Een aantal meldsters gaf aan psychische schade aan de onheuse bejegening te hebben overgehouden.

Zijp is de begeleider van Tisha Volleman, de sprongspecialiste die nog strijdt om een plek in het olympisch team voor de Spelen in Tokio. Vorige zomer deed hij op vrijwillige basis tijdelijk een stap terug, nadat de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) het vrouwentopsportprogramma opschortte, bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers op non-actief waren gezet en er opdracht was gegeven voor een onderzoek naar de aard en omvang van de wanpraktijken.

Toen Wevers begin september weer in de turnzaal mocht terugkeren, trof de KNGU op advies van het ISR tegen Zijp een ordemaatregel waardoor uitsluiting volgde. Pas in november hervatte hij de begeleiding van Volleman.

De tuchtcommissie legde de straf op omdat er ’gezien de ernst en duur van de bewezen overtredingen, mede vanuit preventief oogpunt, aanleiding is voor een stevige stok achter de deur’. Zijp, die tot medio juli in beroep kan gaan, gaf in zijn verweer aan dat er sprake van een hetze tegen hem was.

Niet alleen Wiersma en Zijp zijn aangeklaagd bij het ISR, ook tegen onder anderen de bij het olympisch traject betrokken Wevers, oud-bondscoach Frank Louter, Patrick Kiens en Wolther Kooistra lopen tuchtonderzoeken of -zaken.

De turnbond besloot in april deze coaches te passeren voor de Spelen, een sanctie die Wevers aanvocht. De uitspraak in het kort geding tegen de KNGU is vrijdag.

Lees hier alle verhalen over misstanden in de turnwereld

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen