Militaire pluim voor gebruikers van de NH90 helikopters op De Kooy. Wel meer voertuigen zonder toestemming op de platforms

Een NH90 boven Den Helder.
Den Helder

Militaire luchthavens zoals De Kooy hebben te lijden gehad onder de gevolgen van de pandemie. Noodzakelijke controles konden daardoor niet in Den Helder op het maritiem vliegkamp worden uitgevoerd. Wel is een pluim uitgedeeld aan het Defensiecommando dat de NH90 helikopters beheert.

Dat meldt de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) in het verslag over 2020. De militaire luchtvaart is een van de zwaarst gereguleerde bedrijfstakken van Nederland. Er worden jaarlijks diverse controles uitgevoerd om er op toe te zien dat de juiste procedures gevolgd worden en dat faciliteiten en toestellen aan strenge veiligheidsnormen voldoen. Het beste kun je die facetten controleren door met een team van deskundigen langs te komen, maar afgelopen jaar gooide corona roet in het eten. Testen werden nu via internet gedaan of door middel van zogenoemde quick scans met behulp van vergaderen via beeldscherm.

,,De COVID-19 maatregelen hebben ook voor de MLA grote invloed gehad op de manier van werken”, stelt commodore J. Apon die directeur is van de dienst. ,,Zo zijn na februari vorig jaar nog nauwelijks on-site audits uitgevoerd. De medewerkers hebben zoveel als mogelijk vanuit huis gewerkt.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Commodore J. Apon.
© Foto’s Defensie

Veiligheid

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) dat in Den Helder gevestigd is kreeg eind vorig jaar het belangrijke Military Air Operator Certificate voor de maritieme NH90 helikopter. Apon: ,,Hiermee heeft het helikoptercommando aangetoond dat alle taken, processen en de bijbehorende kwaliteits- en veiligheidssystemen voldoende op orde zijn. Ook de andere helikoptertypes volgen binnenkort.”

Hoewel op de gehele luchtvaartsector een grote hoeveelheid regelgeving van toepassing is, is het soms voor de taakuitvoering noodzakelijk om van regelgeving af te wijken. Zeker in deze tijd van pandemie. Volgens commodore Apon wordt voor er een ontheffing komt wel een gedegen, relatief zwaar, afwegingsproces gevolgd waarbij altijd meerdere afdelingen van de militaire luchtvaart autoriteit betrokken zijn.

Er wordt van alles bijgehouden op en rond de luchthavens. Een voorbeeld zijn de aantallen incursions en excursions; waarmee personeel of voertuigen bedoeld worden die zich zonder toestemming op de platforms of rolbanen van de vliegtoestellen bevinden. Over heel Nederland was dat aantal in 2020 gedaald, maar op De Kooy en Gilze Rijen was er juist sprake van een toename. Het was echter niet exceptioneel meer dan in eerdere jaren, meldt Apon.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.