Provincies willen woningen juist niet in wei en sturen op nieuwbouw binnen bebouwde kom

Provincies zien binnenstedelijk voldoende ruimte om aan de woningbehoefte te voldoen.
© Peter Schat
Haarlem

Bouw toch in het groen, zegt Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Plek voor dik een half miljoen woningen in het westen van het land. Maar de provincies voelen er niks voor.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen (VVD) heeft wonen in zijn portefeuille. Hij is niet van plan het voorstel van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) te omarmen, weilanden in zijn provincie om te toveren in woonwijken. ,,Noord-Hollanders willen dat er gebouwd wordt, maar Noord-Hollanders willen ook dat het mooie groen behouden blijf, het groen dat juist onze provincie zo gewild maakt om in te wonen.’’

Waar het moet zal zeker in het landelijk gebied gebouwd gaan worden, zegt Loggen. De voorkeur gaat echter in eerste instantie uit naar binnenstedelijk. ,,De provincie moet de balans vinden tussen bouwen en groenbehoud. Er zijn in Noord-Holland voldoende woningen gepland in binnenstedelijk gebied om aan de vraag te voldoen’’, stelt de gedeputeerde. ,,Pas als aantoonbaar blijkt dat dat in een gemeente niet kan, komt het landelijk gebied in beeld. Dit is nationaal het beleid en in Provinciale Staten van Noord-Holland is er brede steun voor.’’

Onorthodox

Loggen wil zuinig zijn op het open landschap in zijn provincie. ,,Niet voor niets staat Noord-Holland in de top-drie van provincies met het aantrekkelijkste landschap.’’ Om die positie te kunnen handhaven en om gemeenten tegemoet te komen, die tegen ’allerlei uitdagingen’ aanlopen bij realiseren van hun bouwplannen, bespreken Gedeputeerde Staten nog deze maand het ’masterplan wonen’ waar de laatste hand aan wordt gelegd. ,,Daarin stellen we onorthodoxe maatregelen voor, zoals actieve grondpolitiek.’’

Dat het EIB nadrukkelijk lonkt naar het landbouwgebied in de polders tussen de steden, is omdat daar makkelijker tempo gemaakt kan worden. Beletselen voor binnenstedelijk bouwen zijn er niet aanwezig, zoals buren die gaan procederen, gemanoeuvreer op de vierkante centimeter en daarmee gepaard gaand tijdverlies en hogere kosten.

De Utrechtse collega van Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Huib van Essen (GroenLinks), is het daar niet mee eens. ,,Het is een illusie om te denken dat bouwen buiten de bebouwde kom sneller gaat. Omdat wegen en riolering daar nog moeten worden aangelegd, zitten hier hoge kosten aan vast. Bouwen moet je doen in samenhang met andere opgaven, zoals een heel belangrijke als bereikbaarheid. Buiten bestaande steden en dorpen willen we in het groen ook ruimte houden voor andere functies: landbouw, recreatie, energieopwekking en natuur.’’

Ov-knooppunten

Dat het EIB zijn zin krijgt verwacht hij niet. ,,Gelukkig zitten wij op één lijn met Rijk en gemeenten.’’ De provincie Utrecht telt voldoende bouwlocaties om de met het Rijk afgesproken doelen te halen. ,,Over 84.000 woningen tot 2030 staan afspraken met gemeenten zo goed als vast. Parallel daaraan hebben we voor nog eens 82.000 woningen locaties in beeld, waarvan een deel ook nog voor 2030 wordt ontwikkeld.’’ Deze komen voornamelijk binnenstedelijk en rond ov-knooppunten. In Vathorst-Bovenduist, bij Amersfoort, is ruimte voor 3000 huizen buiten bestaand stedelijk gebied, dus wel degelijk ’in het groen’.

Agrariërs zijn niet altijd happig erop hun landbouwgrond van de hand te doen voor woningbouw. Dat ze vruchtbare, goede grond prijsgeven voelt niet altijd goed, ondanks dat ruim de helft van het Nederlandse grondoppervlak door boeren wordt gebruikt en de bouwers zeggen dat er voldoende overblijft. ,,Het belangrijkste voor u en voor mij is dat onze boeren gezond voedsel produceren’’, reageert landelijk voorzitter Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO op het voorstel van het EIB.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen