Spoedvergadering over financiële positie Hoorn, ’dure’ plannen op de tocht

© Archieffoto

Paul Gutter
Hoorn

De gemeente Hoorn belegt een spoedvergadering over de financiële positie, die zich negatief ontwikkelt. Belangrijke oorzaken zijn de voortdurende en oplopende tekorten in het sociaal domein en onder meer de extra uitgaven en achtergebleven inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Op dinsdag 8 juni wordt om die reden een extra raadscommissie ingepland om de financiële situatie te bespreken. De Hoornse raadsvergadering die gepland stond voor 1 juni wordt uitgesteld naar dinsdag 15 juni.

Zo kan de commissie op 8 juni eerst spreken over de gemeentelijke financiën en de beheersmaatregelen die genomen zijn om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen, alvorens de raad op 15 juni verstrekkende besluiten neemt over allerlei zaken die extra geld vragen.

Hoe beroerd Hoorn er financieel voorstaat, kan gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen niet exact zeggen omdat eerst de gemeenteraad nog geïnformeerd moet worden. ,,De cijfers worden dinsdag nogmaals besproken door het college en daarna gaan de stukken naar de raad.’’

IKEC

Op de raadsagenda van 15 juni staan onder meer voorstellen over de locatiekeuze voor het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC), de vernieuwing van het Westfries Museum, de overdracht van wegen door het hoogheemraadschap en de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord.

Stuk voor stuk voorstellen waarmee grote bedragen gemoeid zijn. Alleen al het IKEC-complex met 3 sporthallen gaat miljoenen kosten. Raadsleden spraken in dit verband eerder al van een ’bedrag met acht cijfers voor de komma’ en een uitgave die de investering voor schouwburg Het Park - destijds 22 tot 24 miljoen euro - zal overtreffen.

Op 1 juni wordt wel een commissievergadering gehouden over de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen. Op 29 juni vindt in principe de raadsvergadering plaats over de jaarstukken 2020 en de kadernota 2021, waarin de inhoudelijke besluiten over de gemeentelijke financiën staan gepland. Op 6 juli vindt de laatste raadsvergadering voor de zomer plaats.

Fysiek vergaderen

Nu het aantal coronabesmettingen afneemt en de coronabeperkingen langzaam worden opgeheven heeft de Hoornse raad besloten om vanaf 1 juni in principe weer fysiek te gaan vergaderen in de raadszaal van het stadhuis. Er gelden nog wel beperkingen.

Zo is er geen ruimte voor publiek en zullen alleen de woordvoerders van de raadsfracties in de ring plaatsnemen. Media kunnen wel weer aanwezig zijn. De raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen