Premium

Besluit over parkeren vrachtwagens in Haarlemmermeer werd in 1999 niet gepubliceerd, de regels uit 1988 gelden anno 2021 nog steeds

Rond Schiphol zijn diverse parkeergelegenheden voor vrachtwagens.
© Googlemaps
Hoofddorp

Een poging van Haarlemmermeer in 1999 om het parkeren van vrachtwagens in dorpen te beperken is mislukt. Er werd wel een aanwijzingsbesluit opgesteld, maar dat is nooit gepubliceerd. Daarom zijn nu nog steeds de regels van het vorige besluit uit 1988 van kracht.

In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, worden alsnog de regels uit 1999 opgenomen. Doel van zo’n besluit is het voorkomen van het parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom. ,,De gevaren en ongemakken zijn velerlei: onvoldoende opvallen bij schemer en duisternis van geparkeerde grote voertuigen, onvoldoende zichtbaarheid van tussen of achter deze voertuigen spelende kinderen, buitensporige inbeslagneming van de schaarse parkeerruimte, belemmering van het uitzicht vanuit de woning, afbreuk aan het uiterlijk aanzien’’, aldus de gemeente.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen