Premium

Het gaat goed met de weidevogels in Hillegoms Vosse- en Weerlanerpolder, maar het kan nog beter

Vooral het door Zuid-Hollands Landschap beheerde deel van de Vosse- en Weerlanerpolder is een paradijs voor vogels.
© Foto Tony Whelan
Hillegom

Het gaat goed met de weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder in Hillegom. Van bijna alle soorten neemt het aantal broedparen de laatste jaren toe. Maar het kan nog beter, zeggen natuurorganisaties. Zij houden een pleidooi voor uitbreiding van het beschermde weidevogelgebied.

De Vosse- en Weerlanerpolder aan de noordkant van Hillegom is een van de zeldzame weidegebieden in Nederland waar de aantallen broedvogels nog toenemen. Vergeleken met vijf jaar geleden ging bijvoorbeeld het aantal broedparen van de kievit van 12 naar 37, van de grutto van 6 naar 10 en van de tureluur van 9 naar 16. Ook andere weidevogels doen het in het gebied bijna zonder uitzondering goed.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen