West-Friese gemeenten besluiten na de zomer over nieuw systeem: Vaker restafval? Meer betalen!

Zwarte kliko’s vol restafval staan klaar om te worden geleegd door afvalbedrijf HVC.
© Foto Mediahuis
Bovenkarspel

Om West-Friezen te bewegen beter hun afval te scheiden, overwegen gemeenten over te gaan op een recycletarief. Dit betekent dat men voortaan betaalt voor het restafval, per keer dat de zwarte container langs de weg wordt gezet.

Inwoners met weinig restafval betalen dan een lagere afvalstoffenheffing dan mensen die vaker hun kliko met restafval aanbieden.

Gemeenten bekijken hoe ze de kosten van de afvalverwerking kunnen drukken en hoe het milieurendement kan worden verhoogd. ,,We moeten van het Rijk naar honderd kilo restafval per inwoner per jaar. In West-Friesland is dit nu nog 150 tot 200 kilo’’, vertelt wethouder Bart Nootebos van Stede Broec. ,,De beste methode om dit te bereiken is het tarief vast te stellen op basis van het aantal keren dat restafval wordt aangeboden. Dit gebeurt al in grote delen van Nederland.’’

Mensen prikkelen

,,Het moet mensen prikkelen hun restafval beter te scheiden. Het rijk belast restafval boven de honderd kilo extra. Dit geldt niet voor groen- en plastic afval; dat moet juist geld opleveren’’, stelt Nootebos. In hoeverre West-Friezen straks duurder uit zijn, valt volgens hem nog niet te zeggen. ,,Je betaalt wel meer dan je buurman als die de helft minder vaak restafval aanbiedt.’’

Het nieuwe systeem is nog geen uitgemaakte zaak. ,,Alle gemeenten in West-Friesland gaan dit afwegen’’, weet de wethouder. ,,De raden bepalen uiteindelijk wat er gebeurt. Ik zie het liefst dat wij hetzelfde doen als de buren. Als wethouders spreken we elkaar hierover, al bestaat de kans dat niet alle gemeenten dit gaan doen.’’

Enquête

Besluiten vallen volgens Nootebos pas na de zomer. Net als Medemblik en Opmeer eerder vraagt Stede Broec ook de mening van haar burgers. Onder 2.500 inwoners van Stede Broec is hiervoor een enquête verspreid. ,,De uitslag nemen we mee in onze afweging’’, aldus Nootebos. ,,Dit wordt nog een hele discussie. Ik denk niet dat we dit 1 januari 2022 al gaan invoeren.’’ Aan het nieuwe systeem kleeft volgens de wethouder ook een risico: ,,Het dumpen van afval.’’

In Koggenland is het Recycleplan Huishoudelijk Afval van afvalverwerker HVC, waar het recycletarief onderdeel van uitmaakt in februari in de gemeenteraad behandeld. Ook daar volgde een flinke discussie, waarop besloten werd in een latere vergadering nogmaals over het plan te praten.

Lees ook: ’Feestende’ ratten bij illegaal gedumpt afval. Betalen per keer dat je restafval weggooit, wordt in Enschede en Arnhem bij het grofvuil gezet.

Lees ook: Recycleplan Huishoudelijk Afval is voor Koggenland vooralsnog stap te ver

Lees ook: Recycleplan Opmeer kost gemeente vooral in het begin meer. ’Betalen na legen van grijze kliko kan per 1 januari 2022 beginnen’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen