Den Helder moet slachtoffers van de toeslagenaffaire schulden kwijtschelden, vinden vier raadsfracties

Den Helder

De gemeente Den Helder moet slachtoffers van de toeslagenaffaire eventuele schulden kwijtschelden. Dat vinden PVV, VVD, Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen.

Duizenden huishoudens zijn in problemen gekomen, omdat de Belastingdienst hen onterecht aanmerkte als fraudeur. Zij moesten duizenden euro’s terugbetalen. Veel huishoudens kwamen daardoor in grote problemen.

Ook in Den Helder wonen gedupeerden. De vier fracties achten het niet onwaarschijnlijk dat een deel van deze huishoudens schulden heeft bij de gemeente. Deze mensen mogen niet verder in de problemen komen, vinden de vier fracties. Als de gedupeerden door de toeslagenaffaire ook gemeentelijke schulden hebben opgebouwd, moeten die worden kwijtgescholden, vinden de politici.

Zij willen zo snel mogelijk van burgemeester en wethouders weten of Helderse gedupeerden ook schulden hebben bij de gemeente. En of die kunnen worden kwijtgescholden. De gedupeerden mogen daarbij niet in een bureaucratische molen terechtkomen, vinden de fracties.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.