Lezers reageren op ontslag Jolanda Koopmans: ’We wensen je het allerbeste toe’

Jolanda Koopmans.
© Foto Marcel Rob

De redactie ontving op de berichtgeving rond het ontslag van Jolanda Koopmans verschillende reacties.

Trouwe klant

Via via had ik al gehoord over het ontslag van Jolanda Koopmans bij de Dekamarkt aan de Korenbloem te Zwaag. Op de dag van de arbeid hebben jullie daar aandacht aan besteed.

Als trouwe klant van die vestiging heb ik bij de info balie uitleg gevraagd. De dame die mij te woord stond kon niet op deze situatie in gaan en de chef was in bespreking. De dame gaf mij wel het mailadres van de klantenservice. Naar dat adres heb ik onderstaand bericht gestuurd:

Geachte heer/mevrouw,

Laat ik mijzelf eerst even voorstellen: Mijn naam is Frans Kramer en woon/woonde (kinderen zijn inmiddels uit huis) met mijn gezin sinds november 1986 in de wijk Risdam Noord te Zwaag.

Of de vestiging van Dekamarkt aan de Korenbloem destijds nog Vlaar heette, kan ik mij niet meer herinneren maar sinds die maand van dat jaar doe ik mijn/onze dagelijkse boodschappen aldaar.

Laten we uitgaan van vijftig weken per jaar keer 150 euro per week = 7500 euro keer vijfendertig jaar is 262.000 euro. Naast de woonkosten is dat dus de duurste uitgave. Met verbazing hoorde ik van het ontslag van Jolanda Koopmans-Hobbeling op staande voet met ook nog eens een aantekening wegens fraude. Het zou gaan om een Blocks race auto, onterecht aan een volgende klant aan de kassa gegeven. Jolanda werkt al meer dan dertig jaar parttime bij deze vestiging en het zijn deze mensen die het vertrouwde gezicht van deze vestiging bepalen. Niet de chefs, managers die om de tweeënhalf jaar van plek wisselen. Bij welke actie dan ook krijg ik van kassières soms extra zegels of zakjes met Blocks. De ene keer wel de andere keer niet. Dat noem ik geen fraude maar klantenbinding.

Bij de betreffende vestiging heb ik vandaag om opheldering gevraagd. Degene die mij te woord stond kon hieromtrent geen uitspraken doen en de manager was in bespreking. Vandaar deze mail waarop ik als trouwe klant zeker een bevredigende reactie tegemoet zie.

Het antwoord van Deka markt: ‘Hartelijk dank voor uw mail. Ik kan helaas niet inhoudelijk ingaan op deze kwestie, mede vanwege de wetgeving omtrent privacy. Ik kan u hooguit meegeven dat dit verhaal meerdere kanten kent, en ik vraag uw begrip hiervoor.’

Zeer onbevredigend dus.

Laat het de Dekamarkt zoals jullie vermelden inderdaad enkele tientjes gekost hebben. Volgens mij weegt dat lang niet op tegen het geld wat Jolanda voor de Dekamarkt heeft verdiend in meer dan 30 jaar. Jolanda heeft haar hart op de tong en dat is tevens haar charme.

Na 30 jaar op deze manier aan de kant te worden gezet is onverteerbaar en ik ben geneigd mijn dagelijkse boodschappen elders te doen. Als ik nog eens vijfentwintig jaar te leven heb moet je eens uitrekenen wat dat kost.

FRANS KRAMER

Hoorn

Gesprek

Dat Jolanda Koopmans fout zat met het weggeven van enkele spaaritems dat is gewoon een feit. Maar als je dertig jaar werkt voor Dekamarkt en ze schoppen je er zó uit met belachelijke eisen, maandloon inleveren en politie wordt gebeld als je binnen een jaar je gezicht laat zien in die winkel. Sorry hoor. Dekamarkt had een zeer stevig gesprek met Jolanda kunnen hebben en restrictie bij herhaling maar deze straf staat niet in verhouding. Ik hoop dat ze er met een goed gesprek op terug kunnen komen.

TRUDI BEENTJES

Hoorn

Regels

Beste Jolanda,

Vanaf de eerste jaren doen wij boodschappen bij de Deka. Het bevalt goed, mede door jouw prettige houding aan de kassa. Maar na het lezen van dit artikel lopen wij voortaan anders in de Deka rond. Een medewerkster die al dertig jaar haar werk goed doet, kun je niet zomaar op basis van regels aan de kant zetten. Zelfs al heb jij niet volgens de regels gehandeld, ook dan moeten ze niet zo met jou omgaan. Na dertig jaar voor de Deka te hebben gewerkt, verdien je veel meer respect. Meestal worden werknemers ontslagen door een vestigingsmanager, die nog veel te leren heeft. Als dat zo is, ga ik ervan uit dat de directie toch meer oog zal hebben voor de menselijke maat. Mijn opmerking heb ik niet zelf verzonnen. Ook Rutte en zijn kabinet hebben de menselijke maat vergeten. U begrijpt het wel, wij zijn net zo kwaad op de Deka als Pieter Omtzigt op het kabinet. Onder druk van de Tweede Kamer wordt daar door aangepaste wetgeving wat aan gedaan. Maar ook financiële redenen kunnen aan dit ontslag ten grondslag liggen. Ook dan moet het niet over de rug gaan van een medewerkster die al dertig jaren haar sporen heeft verdiend. Ik vraag het NHD ons te blijven informeren hoe deze zaak afloopt. Als ik een steunbetuiging kan geven wil ik mij daar graag voor inspannen. Wij zien graag dat wij weer tegen anderen kunnen zeggen dat de Deka een plezierige zaak is om je boodschappen te doen. Jolanda Koopmans, we wensen je het allerbeste toe.

HARRY EN RIA WEINBERG

Zwaag

Nieuwswaarde

Waarom heeft het ontslag van Jolanda Koopmans zo’n grote nieuwswaarde, dat haar foto twee maal groot wordt afgedrukt in de krant, zelfs ook op de voorpagina. Werkt er iemand bij de krant die zij goed kent, waardoor dit zo groots wordt gebracht? Prima om er een artikel aan te wijden, maar deze manier komt op mij wat overtrokken over. Zij heeft dit gebeuren zelf over haar afgeroepen. Hoe spijtig ook, zo zijn de regels. Er zijn nog wel belangrijker zaken om zo groots aandacht aan te besteden dunkt mij?

LISE TIMMER

Zwaag

Ontslag

Moet een medewerker worden ontslaan omdat zij iets te veel zegeltjes afscheurt? Is het diefstal in de zin van het wetboek van strafrecht? Opmerkelijk is het dat ik bij onze super ook wel eens een zegeltje te veel krijg…foutje bedankt. Welnee, de vorige klant wilde ze niet. Dat mensen dan gelijk hun negatieve oordeel klaar hebben van ‘Eigen schuld, dikke bult’, is beschamend. Even terugkomen op artikel 310 Wetboek van Strafrecht: ‘Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt als schuldig aan diefstal’. De kneep zit nl. In ‘het zich wederrechtelijk toe te eigenen’. Het laatste is niet gebeurd, want een ander heeft de zegeltjes/ producten gekregen. Jolanda Koopman zou eigenlijk een aanklacht moeten indienen tegen de Dekamarkt. Hopelijk is Jolanda lid van een vakbond. Zo niet, dan is dit jammer. De Deka (Dirk Kat) markt, trouwens mijn winkel helemaal niet, heeft tijdens de coronatijd megawinsten en omzetten gehaald en vallen over een paar zegeltjes/ afgerekende producten. Dekamarkt wil de afgerekende producten opnieuw verkopen en dat is ook diefstal. Bisschop Bekkers heeft wel eens gezegd, als je niets hebt, mag je van mij een brood stelen in de supermarkt. Jolanda moet een goede magistraat vragen haar bij te staan. 30 jaar trouwe dienst mag wel beloond worden. Door de spaaractiesproducten weg te geven aan anderen, die het misschien goed kunnen gebruiken, dient alleen maar lof toegezwaaid te worden. Een rechter zal altijd vallen over de woorden ‘toe te eigenen’. En dat is niet gebeurd. Ook die straf van een maand salaris is buiten alle proporties. Bert Butter, geen strafrechtsadvocaat trouwens, had zich moeten verdiepen in artikel 310 WBS. Typisch een Neo-liberalen advocaat, die het opneemt voor de Groot Grutter. Die allang al een beter CAO had moeten afsluiten voor het personeel. Ik zou, als ik Jolanda was, alles aanvechten en Dekamarkt voor de rechter dagen. Zij heeft dan middels een kantonrechterconstructie recht op een goede vergoeding en een WW-uitkering. Veel sterkte.

BERT PUTTERS

Hem

Lees ook: Ontslag supermarktmedewerkster uit Oosterblokker maakt veel los: Dekamarkt mag rekenen op zowel boosheid als begrip

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen